Bijgewerkt: 13 april 2024

'De Zee' - 2009

Foto's -> Musea -> Cobra Museum
tot 2022


'De Zee'
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Els Ottenhof adjunct-directeur van het Cobra Museum verwelkomt
de aanwezigen

DE ZEE
Nederland en Japan vieren in 2009 het 400-jarige jubileum van de bilaterale handelsbetrekkingen. In 1609 verleende de Japanse Shogun Tokugawa Ieyasu namelijk toestemming aan de Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) voor de oprichting van een permanente handelspost. De handelspas was de eerste officiële overeenkomst tussen beide landen. In 2008 werd tevens het 150 jarig jubileum gevierd van de officiële diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Japan. Nu, vier eeuwen later, zorgen wederzijdse handel, investeringen, technologische samenwerking en culturele uitwisselingen nog steeds voor bloeiende betrekkingen tussen Nederland en Japan.

De zee Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Jan-Willem Groot, wethouder economische zaken spreekt de mensen toe


In het kader van deze viering organiseerde Amstelveen, bij uitstek de stad van en voor Japanse expats, een bijzonder openlucht kunstproject, onder de titel 'De Zee'. De zee die onze continenten verbindt. De zee als poëtisch element dat inspireert, uitdaagt, herinneringen opwekt.

Over de K2G
Sinds 11 januari 2009 heeft Amstelveen haar eerste openluchtgalerie en wordt één van de somberste plekken binnen de gemeente één van de bezienswaardigste. Ofwel: Keizer Karel Viaduct wordt K2G - letterlijk de toegangspoort naar de cultuurstrip aan het Stadshart met elke drie a vier maanden een nieuwe expositie.

De zee Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

De opening werd druk bezocht


Opening galerie
Op zondagmiddag 10 mei 2009 was de opening van het 2e kunstproject van de Keizer Karel Galerie, het viaduct onder de A9 naast het Stadshart van Amstelveen.

Zes Japanse top designers kregen ieder een (vertaald) Nederlands gedicht, waarin de zee een rol speelt, en omgekeerd kregen zes Nederlandse top designers plus een fotograaf een Japans gedicht (haiku) ter inspiratie.

Het programma begon in het Cobra Museum, waar eerst mevrouw Els Ottenhof van het Cobra Museum de aanwezigen verwelkomde. Daarna sprak Jan-Willem Groot wethouder economische zaken. Professor dr. W. R. van Gulik van de Universiteit van Leiden hield een uitgebreide lezing over de Japans-Nederlandse handelsbetrekkingen.

De zee Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Mevrouw Kiyo Fujiki leest de gedichten voor


De zee Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Professor dr. W.R. van Gulik tijdens zijn lezing over de 400 jaar handelsbetrekkingen tussen Japan en Nederland


Japan expert, mevrouw Kiyo Fujiki las de gedichten voor in het Japans en Nederlands en daarna vertrok het gezelschap naar de “galerie” onder het viaduct van rijksweg A9. Daar konden de aanwezigen het resultaat bekijken van het 2e project van de Gemeente Amstelveen, Cobra Museum, Kunstuitleen Amstelveen en JC Decaux : 12 tableaus met grafische tekstinterpretaties aan de twee kanten van het viaduct. Om de sfeer te 'verhogen' klinkt uit de luisprekers het keihard geluid van krijsende zeemeeuwen, de hele dag door. Dit leidt helaas wel geluidsoverlast aan de bewoners van de omliggende woningen. Even het zeemeeuw effect beluisteren is nog te doen, maar niet van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat, dag in dag uit. De omwonenden hopen dat het geluid nog wat bijgesteld wordt.

Japanse ontwerpers:
Mitsuo Katsui, Shigeru Shimooka, Katsuhiro Kinoshita, U.G.  Sato, Tomohito Shukunami, Akiko Tanaka/Shigeru Watano.

Nederlandse dichters:
Lucebert, Paul van Ostaijen, Rutger Kopland, Yvonne Ne, Judith Herzberg, Hagar Peeters

Nederlandse ontwerpers:
Anthon Beeke, Lava/Hans Wolbers, Orientation Lab/Reza Abedini, Max Kisman, Herman van Bostelen, Paul van Riel/Edo van Dijk

Japanse dichters:
Yosano Akiko, Shinkawa Kazue, Takanori Shimizu, Okamoto Kanoko, Hiroshi Kawasaki, Yoko Tawada

De zee Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

De Zee - met het gedicht van Judith Herzberg,
ontwerper Katsuhiro Kinoshita


De zee Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Dezelfde Zee - met het gedicht van Hagar Peeters,
ontwerper U. G. Sato


De zee Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Het strand van de kinderjaren - met het gedicht van Y. Né,
ontwerper Akiko Tanaka/Shigeru Watano


De zee Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Ik draai een kleine revolutie af - met het gedicht van Lucebert,
ontwerper Mitsuo Katsui


De zee Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Melopee - met het gedicht van Paul van Ostaijen,
ontwerper Tomohito Shukunami


De zee Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Son Of A Beach - met het gedicht van Rutger Kopland,
ontwerper Shigeru Shimooka


De zee Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Bloedrood vlamt zij op - met het gedicht van Yosano Akiko,
ontwerper Max Kisman


De zee Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Een platte oceaan - met het gedicht van Yosano Akiko,
ontwerper Shinkawa Kazue


De zee Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Het strand - met het gedicht van Takanori Shimizu,
ontwerper Paul van Riel/Edo van Dijk


De zee Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

ADV-dag voor dichters - met het gedicht van Yoko Tawada,
ontwerper Hans Wolbers


De zee Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Naar de zee - met het gedicht van Okamoto Kanoko,
ontwerper Herman van Bostelen


De zee Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Zondag - met het gedicht van Hiroshi Kawasaki,
ontwerper Anthon Beeke


Foto Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Op de openingsdag is de Keizer Karel Galerie goed bezocht


Haiku?
Haiku (俳句)is een vorm van Japanse dichtkunst, bestaande uit 17 morae, in drie metrische zinnen van 5, 7 en respectievelijk 5 morae. (Mora (meervoud mora's/ morae) is een eenheid om het gewicht van een lettergreep (als klemtoon, ritme en duur van af te meten).

Klik hier voor andere foto's in de categorie Musea