Bijgewerkt: 12 mei 2021

V&D opening Zaagtand - 1962

Foto's -> Stadshart -> Geschiedenis Binnenhof

V&D opening Zaagtand
(Bron: Ansichtkaart)

Het middelste deel van de Zaagtand werd ingenomen door V& D

Bron: Overgenomen uit het Amstelveensch Weekblad van 1962

Amstelveen van dorp tot stad V & D warenhuis geopend

Burgemeester Rijnders: “Middenstand en warenhuizen horen bij elkaar”
NIEUWER-AMSTEL. “Ik zie in uw komst naar Amstelveen één van de vele symptomen, dat wij ‘het dorp’ achter ons laten en stad worden.” Dit verklaarde Nieuwer-Amstels burgemeester D.Rijnders woensdagmorgen bij de opening van het warenhuis van Vroom & Dreesmann in de Centrum-galerij. De burgemeester was van mening, dat de plaatselijke middenstand in de komst van warenhuizen geen bedreiging behoefde te zien: “Beide kunnen profiteren van elkaars aanwezigheid”. In dit verband toonde de heer Rijnders zich verheugd, dat grootwinkelbedrijven, middelgrote en kleinere zaken zich reeds hadden verenigd in de onlangs opgerichte organisatie “Winkelcentrum Amstelveen”. Burgemeester Rijnders sprak zijn blijdschap uit over het feit, dat wanneer eenmaal het centrum geheel zal zijn voltooid, de dagen voorbij zullen zijn, dat 40 % van de koopkracht van het N.-Amstelse publiek zich richtte op “buiten”, op Amsterdam dus. Sprekend over de ontwikkeling van de gemeente, toonde de burgemeester begrip voor “de teleurstelling van velen, die zien, dat het ook in Nieuwer-Amstel niet meer rustig wonen is”. Dit was echter, aldus de heer Rijnders een logische consequentie van de groei als onderdeel (“klein geval”) van wat hij noemde: “de grootste stad ter wereld”, de randstad Holland.

De opening
Eerder was tijdens de openingsbijeenkomst in de lunchroom van het warenhuis - waar een zeer groot aantal genodigden, waar onder ook de echtgenote van de burgemeester, de vier N.-Amstelse wethouders, .'V & D - commissarissen en de architect van de galerij, P. Zanstra acte de présence gaf - het woord 'gevoerd door de heer W. J. R. Dreesmann, namens de raad van commissarissen van V & D Amsterdam N.V. Hij signaleerde de wijzigingen, die zich na de oorlog in koop- en verkoopmethoden hebben voltrokken en bepleitte een hechte samenwerking, tussen overheid en bedrijfsleven bij het beschikbaar stellen van grond voor shopping centers (de heer Dreesmann doelde hierbij op de plannen van enige Amsterdamse winkeliers ten aanzien van z'n centrum bij de Kalfjeslaan. De heer J. van Baal, bedrijfsleider van de nieuwe vestiging, bood de directie uit naam van net personeel een aquarel aan van de hand van de bekende kunstenaar Hein Stork (1924-1993): de “Zaagtand”- in wording in het begin van 1960.

Twee uur gaans
De directeur van de Amsterdamse V & D-vennootschap, mr. W. H. Vroom, citeerde een oude kroniekschrijver, die 160 jaar geleden van Amstelveen sprak als van “dat vermakelijke dorp op twee uren gaans ten zuidwesten van Amsterdam”. Mr. Vroom zei te hopen, dat het gemeentebestuur zou weten te voorkomen, dat niet over enige tijd wéér van die “twee uren gaans” zou moeten worden gesproken. De directeur voorspelde Amstelveen een grote toekomst, maar betreurde, datde plannenmakers een redelijke voorspelling reeds bij voorbaat teniet deden, door de gemeente Nieuwer-Amstel zo'n lang bouwvolume toe te kennen. Mr. Vroom ontkende, dat er ten aanzien van het werven en behouden van personeel van een ernstig probleem sprake zou zijn.

Beeld
Ten slotte bood hij het gemeentebestur - symbolisch, want nog in de vorm van een voorlopig ontwerp - een bronzen beeld aan. “Vader met kind op schouder”, als blijk van waardering voor de medewerking, ondervonden van N.-Amstelse officiële zijde. Het beeld zal een plaats krijgen op Plein 1960.

vader en zoon
(Amstelveenweb.com collectie - 2004)

Bronzen beeld "Vader met kind" van de kunstenares Nynke Jelles-Schepers.
(zie over de vervolggeschiedenis van dit beeld onder aan deze tekst)

Nadat de oudste dochter van de directeur, mej. Marijke Vroom, in gezelschap van haar grootvader, de oud-V. & D.-directeur B.Vroom, een bloemenslinger had verwijderd, die tot dan de trap naar beneden had afgesloten, kreeg het gezelschap gelegenheid het warenhuis te bezichtigen.

'Het zesde'
Het nieuwe V & D-filiaal, dat vanmorgen de deuren voor het publiek openzette, is het zesde van Vroom & Dreesmann Amsterdam N.V.; de overige vijf bevinden zich te Amsterdam (3), Hilversum en Gouda. Het Amstelveense filiaal bestaat uit 3500 m² verkoopoppervlakte en 2000 m² dienstruimte. De winkelinrichting is voor het grootste deel afkomstig uit Zweden en gebaseerd op het z.g. “gondola”-systeem. Behalve de normale warenhuisafdelingen vindt men er ook een lunchroom (160 personen) en een supermarkt (met 100 wagentjes).

Warenhuis verkoopt nu via gondola's
Het meest opvallende van het warenhuis van Vroom & Dreesmann te Amstelveen is, dat met de traditionele winkelinrichting is gebroken. In plaats van via de toonbanken te verkopen is men overgegaan op het verkoopsysteem op gondola's, aldus mr. W. H. Vroom, directeur van Vroom & Dreesmann, Amsterdam N.V. Dit werd gezegd op een persconferentie, die dinsdag jl. werd gehouden ter gelegenheid van de opening van het Amstelveense bedrijf. Gondola's zijn op een Zweeds systeem geïnspireerde winkelmeubelen met in het midden een wand. De artikelen kunnen worden geëtaleerd in vakken, die trapsgewijze oplopen. In het klassieke systeem is men aangewezen op de hulp van de verkoopster, die in vele gevallen de artikelen aan de klant moet laten zien, terwijl veel van de artikelen voor het oog van de bezoeker(ster) verborgen blijft. In het nieuwe systeem kan de klant zelf het artikel ter hand nemen. Bovendien wordt door deze winkelinrichting een belangrijke ruimtebesparing: verkregen.

Daar de gondola in eerste instantie, waar deze in Zweden in gebruik was, wat goedkoop aandeed, heeft V & D. er een fraaiere vorm aan gegeven en deze heeft men in het Amstelveense bedrijf toegepast. Het meubilair werd kant en klaar (in prefabricated units) uit Zweden betrokken. Op de totaal 3500 vierkante meter vloeroppervlakte zijn alle afdelingen van een warenhuis vertegenwoordigd, behalve van de meubelen. Speciale aandacht is besteed aan de jeugd, door een disco-bar en een speelgoedafdeling. Op enkele leerlingen na heeft men de personeelswerving (185 personen) rond. Hierbij kwamen weinig moeilijkheden aan de dag. Een jaar geleden begon de afdeling-personeels voorziening reeds met het aantrekken van verkoopsters.

Met betrekking tot de vrije zaterdagmiddag voor winkelpersoneel hetgeen inhoudt een sluiting van de bedrijven op zaterdagmiddag, zei mr. Vroom van mening te zijn, dat eerst de volledige vrije zaterdag in alle openbare en nutsbedrijven dien de te zijn doorgevoerd. De winkelbedrijven zouden er volgens hem goed aan doen de zaterdagmiddagsluiting niet te lang; tegen te houden. In het rouleer-systeem zitten grote bezwaren, omdat men dan vrijwel permanent met een incomplete staf moet werken. Het totale vrij-af op zaterdagmiddag zou de enige efficiënt oplossing kunnen zijn.
Beeld vader en zoon
Het beeld was een geschenk van Vroom en Dreesman en stond eerst op Plein 1960. Toen het warenhuis naar het Buitenplein verhuisde, verhuisde het beeld mee.. Nadat het buitenplein werd gerenoveerd en er kleine winkels op gebouwd werden verhuisde het beeld naar de begraafplaats Zorgvlied. Daar werd het als monument geplaatst en op 15 juni 2003 (Vaderdag) werd het monument onthuld. Het vervult de functie van monument voor vaders die geen graf hebben. Desgewenst heeft een ieder hier een plek waar men vader - papa - grootvader kan gedenken. De plaats wordt ook gebruikt om de bloemwerken die na een crematie achterblijven, neer te kunnen leggen.

Vadermonument Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Het Vadermonument vanuit een andere hoek gefotografeerd


Vadermonument Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Het Vadermonument dichterbij


Klik hier voor andere foto's in de categorie Stadshart