Bijgewerkt: 13 april 2024

Triënnale Amstelveen - 2007

Foto's -> Musea -> Cobra Museum
tot 2022


Triënnale Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Een etalagepop met een gasmasker voor het Cobra Museum wijst de weg naar de tentoonstelling van de geweigerde kunstenaars

De elke drie jaar gehouden tentoonstelling van het Cobra Museum voor Amstelveense kunstenaars, werd geopend op vrijdagavond 5 oktober en is vanaf 6 tot 28 oktober 2007 te bezichtigen. Vele Amstelveense kunstenaars vonden het verbazingwekkend hoe de directeur van het museum John Vrieze had bedacht om de 50 aanmeldingen naar 18 te reduceren. De kunstenaars moesten “een dialoog” met de aanwezige werken van de toenmalige Cobra-groep aangaan. Als een soort spiegel een werk maken, dat op een of andere manier een parallel vormde met in het museum hangende werken.

Salon des Refusés
De afspraak van de gemeente in de jaren 70 was, toen het Cobra Museum nog niet was afgebouwd, dat ALLE Amstelveense kunstenaars, zonder enige belemmering en voorbedachte criteria, hun werk elke drie jaar in de vorm van een zogenaamde Triënnale een paar weken lang tentoongesteld zouden worden, in het Cobra Museum. Door een selectie toe te passen, heeft de heer Vrieze afgeweken van deze traditionele Amstelveense kunstgebeurtenis, hetgeen niet in goede aarde viel. De buitengesloten kunstenaars huurden een grote truck en parkeerde deze pal naast het museum. Zij voelden zich de geweigerden en hadden daarom op de vrachtwagen een groot spandoek gehangen met “Salon des Refusés”.

Refuses Triennale Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

De truck van de geweigerde Amstelveense kunstenaars staat naast het Cobra Museum


Refuses Triennale Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Een pop met een gasmasker leidt de bezoekers naar de truck van de geweigerde kunstenaars


Refuses Triennale Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Om half 5 wordt het doek op de truck gehangen, met de tekst Salon des Refuses


Refuses  Amstelveen
(Foto- Pascale Lefebvre - 2007)

De kunstwerken in de truck werden goed bezocht


Refuses  Amstelveen
(Foto- Henry Neeter - 2007)

Burgemeester Jan van Zanen en Cobra directeur John Vrieze kregen van Pascale Lefbvre een rondleiding in de truck


Refuses Triennale Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Een schilderij van Anne Leegstra: Oesters


Refuses Triennale Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Dryade XIII- Pascale Lefebvre


Refuses Triennale Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Hetty Tjalkens van de Kunstuitleen met kunstenares Sunny Neeter in de truck


Refuses Triennale Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Sieraden van Cecilia Groenveld


Refuses Triennale Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Schilderij van Neely Schaap: Under the tree


Refuses Triennale Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Het bronzen beeld van Desireé Wijgman: Op weg naar...


Refuses Triennale Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

De heer Rein Schurink, de gemeentesecretaris bekeek ook het werk van de geweigerden


Contemporary Arts of Amstelveen
In het Cobramuseum is voldoende ruimte om alle kunstenaars een plaats te geven, om een soort “Contemporary Arts of Amstelveen” van te maken. Met andere woorden genoeg ruimte bieden aan alle Amstelveense kunstenaars, om hun kunstwerken te tonen. De Gemeente Amstelveen is dit jaar eigenaar van het museum geworden en of dat ertoe heeft geleid dat de directeur van het museum een selectie toepaste, is onduidelijk. Zowel de geaccepteerde, als de geweigerde kunstenaars hebben een erg hoog niveau. Het blijft erg jammer dat er bij de gemeente niemand bereid was om het roer om te gooien en alle kunstenaars toe te laten. Sommige kunstenaars die wel waren toegelaten, voelden zich nu opgelaten ten opzichte van hun geweigerde collega’s. Het gaf een ongemakkelijk gevoel, dat goed voorstelbaar is.

Salon van de geweigerden
De Salon des Refusés ("Salon van de geweigerden") was een onregelmatige artistieke tentoonstelling die gehouden werd in Parijs parallel aan de officiële Parijse salon, een regelmatige kunsttentoonstelling in de tweede helft van de 19de eeuw. Op de Salon des Refusés werden schilderijen en beeldhouwerken tentoongesteld die niet toegelaten werden tot de officiële salon. De kunsthistorische belangrijkste salon was die van 1863, die op initiatief van Napoleon III tot stand kwam, nadat er kritiek op de selectiecriteria van de jury was gekomen. Hun klachten deden keizer Napoleon III beslissen toelating te geven om de geweigerde werken tentoon te stellen in een afzonderlijke zaal, op hetzelfde moment en in de marge van de officiële tentoonstellingen. Op de eerste Salon des Refusés in 1863 stelde Édouard Manet zijn Déjeuner sur l'herbe voor. Andere deelnemers aan de verschillende Salons des Refusés waren James McNeill Whistler (Met The White Girl), Henri Fantin-Latour, Paul Cézanne, Armand Guillaumin, Johan Jongkind en Camille Pissarro.
(Bron: Wikipedia)

Aemstelle
In vroegere tijden hadden de Amstelveense kunstenaars een gebouw om exposities te organiseren. Dat was Aemstelle aan de Amsterdamseweg , waar nu Lanschot Bankiers is gehuisvest. Toen de gemeente het gebouw verkocht, moesten de kunstenaars verhuizen naar de vroegere Venemaschool. Deze werd nog niet zo lang geleden afgebroken en het perceel wordt bebouwd. Vervolgens mochten een paar kunstenaars hun intrek nemen in een verlaten school aan de van Weerden Poelmanlaan. In de aula kunnen zij af en toe tentoonstellingen organiseren. Maar omdat de ruimte beperkt is heeft het weinig allure. Het gebouw is eigenlijk helemaal niet geschikt voor dit soort doeleinden. Exposeren in het Cobramuseum tijdens de Triënnale zou dus een prachtige gelegenheid zijn voor ALLE Amstelveense kunstenaars.

Refuses Triennale Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Directeur van het Cobra Museum, John Vrieze aan het woord


Refuses Triennale Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

De uitgenodigde gasten luisteren naar de toespraak van de museumdirecteur


Refuses Triennale Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Burgemeester van Amstelveen, Jan van Zanen tijdens zijn toespraak


Refuses Triennale Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

De aanwezigen luisteren naar de toespraken


Refuses Triennale Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Burgemeester Van Zanen vertelt over de zoektocht naar een dialoog, wat het thema is van deze tentoonstelling


Refuses Triennale Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Kunstenaar Hans Fransen voor zijn werk


Refuses Triennale Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

De Colombiaanse kunstenares Margarita Mejía Jaramillo met haar zeer opvallende kledingcreatie

Zie verder het “Bubbles Project” video van Margarita op YouTube

Refuses Triennale Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Een jonge bezoeker van de tentoonstelling


Stembiljet
Iedere bezoeker van de tentoonstelling krijgt een stembiljet, omdat de bezoekers, in plaats van een jury, mogen beslissen welke kunstenaar de Aemstelle Prijs 2007 en de bijbehorende € 3.500 zal krijgen. De winnaar wordt op zondag 28 oktober 2007 door wethouder Frans Hellendall bekend gemaakt in het museum. Burgemeester van Amstelveen, Jan van Zanen, bezocht voor de opening in het Cobra eerst de Salon des Refusés en besteedde ook aandacht in zijn speech hiervoor. Hopelijk zal een volgende keer deze actie niet nodig zijn en kan een ieder een plaats krijgen, daar waar hij/zij thuishoort. In dit museum!

Refuses Triennale Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

In de avonduren was de tentoonstelling van de geweigerde kunstenaars nog steeds open


Klik hier voor andere foto's in de categorie Musea