Bijgewerkt: 30 juni 2022

Middenweg 76 - 1960

Foto's -> Middelpolder -> Middenweg

Middenweg 76
(Bron: Eigen collectie - particulier)
Tekening Douwe van der Leest

Middenweg 76

De weduwe mevrouw F.M. Burggraaf  - de Vries bezat de huizen met schuur en grond van de Middenweg nr 72, 74 en 76. De grond van nummer 76 stond kadastraal bekend als Sectie I nummers 2588 (480m²) en 2589 (210m²). Deze grond werd gebruikt door de heer Th.S. Albers en er waren verschillende huurders. In het telefoonboek van 1950 staat als bewoner van de Middenweg 76 de heer Rein Soet, vandaar vermoedelijk de naam die het pand kreeg 't Winkeltje. De heer Soet was kruidenier met een uitbrengwijk. Toen de polder werd opgeheven, begon hij een kruidenierszaak Végé aan de Rembrandtweg. Andere huurders waren de familie Bodegraven, van Vliet, Kruk en de familie Brouwer. De laatste huurder was de heer J.de Jong en hij betaalde 13 gulden 45 per week.

Middelpolder
(Foto Amstelveenweb.com - A.A.Sluijs)

Het huis is opgekocht, de bewoners zijn vertrokken.

Aankoop Gemeente Nieuwer-Amstel
Voor het uitbreidingsplan Bankras/Kostverloren van de Gemeente was de opkoop van de woningen noodzakelijk. De heer Albers maakte bezwaar tegen de onteigeningsplannen, daar hij op het perceel een bedrijf had. Hij had er aannemersmaterialen opgeslagen. Tevens werden er diverse betonartikelen en onderdelen van betontimmerwerk vervaardigd. De heer Albers wilde dat de Gemeente de grond van hem verruilde voor een industriegebied te Bovenkerk. De Gemeente vond deze ruil niet geschikt en voelde niks voor een ruil. Hoe het uiteindelijk verliep is niet bekend.

Bron: Gemeentearchief Amstelveen invnr 1.778.5/V1

Weet u meer over het huis van voorheen, en/of heeft u nog leuke anekdotes, foto's van de familie of omgeving
mail het naar: José van Amstelveenweb met dank.


Klik hier voor andere foto's in de categorie Middelpolder