Bijgewerkt: 24 april 2024

stratenregister


Straten startpagina

Veenplaats
Sponsachtige, met water verzadigde, bodem bestaande uit een opeenhoping van organisch materiaal van afgestorven en onvolledig gemineraliseerde, nog duidelijk herkenbare resten van vroegere vegetatie.