Bijgewerkt: 24 september 2022

bbaA wil 8 wijkcentra

Nieuws -> Gemeente

Bron: bbA / Amstelveenweb.com
06-03-2007

Op 1 maart 2007 namen wethouders Yeter Tan (PvdA) en Jan Willem Groot (CDA) namens het College van Burgemeester & Wethouders bijna 3000 handtekeningen in ontvangst als teken van protest voor het behoud van de wijkactiviteiten in wijkcentrum De Bolder.

David de Jong gemeenteraadslid van de lokale partij Burgerbelangen en lid van de commissie Burgers & Samenleving heeft namens zijn fractie schriftelijke vragen gesteld in verband met deze zaak aan het College van Burgemeester & Wethouders van Amstelveen.

Groenhof delegatie Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

De delegatie van Groenhof in het raadhuis met de wethouders


De Jong vindt, dat…. “Amstelveen telt thans 7 wijkcentra (inclusief 'De Linde’) waaronder de hoede van Cardanus wijkactiviteiten worden verricht, alsmede twee particuliere initiatieven (Patrimonium en het Dorpshuis in Nes a/d Amstel). Voortkomend uit het Integraal Huisvestings Plan (IHP) en het Programma Integraal Accommodatiebeleid (PIA) bestaat het voornemen om in feite een totale herschikking te plegen om terug te gaan naar vier 'multifunctionele' wijkcentra.

Het raadslid vraagt van het College: “Bent u het met de stelling eens dat bijna 3000 handtekeningen voor behoud van de wijkactiviteiten in het wijkcentrum De Bolder een duidelijk signaal is uit de wijk Groenelaan die navolging verdient en dat acht wijkcentralocaties (exclusief het dorphuis in Nes a/d Amstel) in de gemeente een betere evenwichtige spreiding van activiteiten geeft voor burgers, waardoor deze een betere toegankelijkheid hebben daartoe dan deze in te perken tot vier locaties?”

Vervolgens schrijft De Jong, dat het College van Burgemeester & Wethouders bereid moeten zijn dit beleid niet alleen informatiebijeenkomsten maar ook discussiebijeenkomsten te organiseren voor de betrokken wijkcentra en haar bezoekers. Ook omdat in het uitvoeringsprogramma van het College staat dat 'de gemeente in 2012 over een evenwichtig gespreid patroon van kwalitatief goede welzijnsaccommodaties en –voorzieningen moet beschikken.'

Wordt vervolgd………….


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.