Bijgewerkt: 27 september 2023

bbA- Negen raadsvoorstellen oude raad te veel

Nieuws -> Politiek

Bron: bbA
01-03-2006

Burgerbelangen Amstelveen vindt de behandeling van negen raadsvoorstellen op 15 maart 2006 door de in 2002 verkozen gemeenteraad overdreven veel. Met de agendering van negen onderwerpen in de commissie op 1 maart met de bedoeling deze na de verkiezingen door de 'oude' gemeenteraad te laten accorderen, wordt de door bbA geuite vrees bewaarheid.

Op 8 februari 2006 diende bbA een motie om te voorkomen dat de oude raad na de verkiezingen over essentiële onderwerpen zou blijven beslissen. D66, PvdA, GroenLinks, CDA en de VVD wilden het toch mogelijk maken essentiële onderwerpen te behandelen, ondanks de stembusgang. Uit een kleine inventarisatie van bbA blijkt dat in de stadsregio Amsterdam (ROA) de Amstelveense gemeenteraad een uitzonderingspositie inneemt.

Terwijl veel politieke partijen in hun campagnes benadrukken de kiezer serieus te willen nemen, blijkt uit het op het laatste moment toevoegen van drie belangrijke agendapunten het tegendeel. Daardoor zijn burgers en andere betrokkenen niet via de reguliere media te voren op de hoogte gesteld van de inspraakmogelijkheid op raadsvoorstellen als het evenementenbeleid, het standplaatsenbeleid en de nota fiets.

De bedoeling van het op het laatste moment invoegen van deze (politiek-relevante) onderwerpen waarover de kiezer zich niet meer via de stembus én via inspraak kan uiten, is bbA volstrekt onduidelijk. bbA zal bij de commissiebehandeling opnieuw andere partijen er op wijzen dat het behandelen van een dusdanige raadsagenda door de 'oude' raad na de verkiezingen ten overstaan van de kiezer bestuurlijk ongepast is.

bbA: elk huis voorzien van informatie!

Burgerbelangen Amstelveen heeft afgelopen weekend haar huis-aan-huis campagne afgerond. Kandidaten van de enige echt lokale partij van Amstelveen hebben gedurende geheel februari met name in de weekeinden huis-aan-huis de kernpunten uit het bbA programma in foldervorm bezorgd. In totaal ging het om de circa 37.000 huishoudens die Amstelveen rijk is.

Burgers spraken de bezorgende bbA-kandidaten - waaronder ook thans in de raad zetelende raadsleden - veelvuldig aan over hetgeen hun bezig houdt. Daarbij viel ook op dat velen hun waardering toonden voor het  persoonlijk door de verkiezingskandidaten zelf bezorgen van de verkiezingsinformatie in alle Amstelveense buurten.


Daaruit blijkt eens te meer dat de bbA-slogan 'dichtbij' waar gemaakt wordt. Komende vrijdag 3 maart 2006 zullen de bbA-kandidaten tijdens de weekmarkt in de ‘vershoek’ te vinden zijn op een speciale verkiezingskraam. Zaterdag zal bbA in het kader van de campagne met de uitreiking van gele rozen in alle winkelcentra acte de presence geven.

Net als de afgelopen vier jaar zal bbA ook na de verkiezingen van 7 maart regelmatig in de wijken te benaderen zijn!Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.