Bijgewerkt: 2 december 2021

Zwarte Pad: Russische roulette

Nieuws -> Gemeente

Bron: Drs W. P. Loonen
03-09-2009

Graag wil ik u wijzen op de gevaarlijke situatie, die is ontstaan door het wijzigen van de voorrangssituatie op het Zwarte pad bij de kruisingen Ouderkerkerlaan, Molenweg en Amsterdamseweg.

Zwarte pad  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Fietsers op het Zwarte Pad


Het verbaast mij namelijk, dat er niets over in het Weekblad heeft gestaan, terwijl ik persoonlijk getuige ben geweest van een aantal lichte en zware aanrijdingen, die het gevolg zijn van deze gewijzigde verkeerssituatie. Natuurlijk is het mogelijk, dat ik de berichtgeving over dit onderwerp heb gemist en dat u er wel over heeft geschreven, maar extra aandacht voor dit onderwerp acht ik zinvol.

Al de aanrijdingen betroffen een aanrijding tussen een fiets en een auto. Op zich ben ik voor een beschermde positie van fietsers in het verkeer, maar de wijze waar op het nu opgelost is, is ronduit gevaarlijk en het wachten is op de eerste gehandicapte of dode. De kinderen, die ik spreek (o.a. leerlingen van KKC en HWC) vinden de situatie ook erg gevaarlijk, omdat je als fietser niet weet, of je wel of niet voorrang krijgt (al hebben fietsers nu voorrang).

Momenteel is namelijk alleen de voorrangssituatie gewijzigd, waarbij aangetekend dient te worden, dat het overzicht op de verkeerssituatie a.g.v. bebouwing, begroeiing en een helling aan einde fietspad, zowel overdag, als ’s avonds erg slecht is. In dit kader wil ik u ook wijzen op de vergrijzing van de bevolking en hun gemiddelde woonduur in de gemeente, ondanks dat Amstelveen sterk gegroeid is wonen er nog erg veel oud gedienden.

Dit maakt, dat het de ‘oude’ bewoners niet opvalt, dat de verkeerssituatie gewijzigd is. Rond de tijd, dat kinderen van en naar school gaan ‘s het ook onmogelijk geworden, om het zwarte pad met een auto over te steken. Natuurlijk heb ik er begrip voor, dat de afdeling planologie van de gemeente bemenst wordt door geiten-wollen-sokken-types, die uit de babyboom generatie stammen en een diepgewortelde hekel hebben aan gemotoriseerd verkeer, want dat is tenslotte wat ze hebben geleerd in hun jeugd (ik zat naast ze in de bankjes).

 Ook heb ik er begrip, dat uit onderzoek zal blijken, dat de ambtenaar die dit plan heeft geconcipieerd deze route dagelijks per fiets voor woon en werkverkeer gebruikt, maar mijn inziens mag dat geen reden zijn, om de fietsers op het pad bloot te stellen aan Russische roulette.

M.i zijn er twee alternatieven:

1 terugdraaien

2 aanleggen van stoplichten

Mogelijk, dat enig onderzoek een interessant artikel en foto’s opleveren en dat de gemeente in consequentie gepaste maatregelen treft.

Met vriendelijke groet

Drs W. P. Loonen


Louis Dörr reageert ook:

Ik kan deze situatie volkomen beamen. Er is echter nog een aspect wat nog niet is genoemd.

Elke ochtend (op werkdagen) ga ik rond 08.15 uur naar het stadshart. Rijdend met een bromfiets op de Molenweg staat de zon op dat moment op een verblindend lage stand waardoor er zeer slecht te zien is.

Bovendien doen de struiken die ter plaatse staan geen goed aan de overzichtelijkheid. Mijns inziens is het beste de situatie terug te brengen naar de oude situatie.

Verkeerslichten zijn naar mijn mening geen goede oplossing, immers fietsers van de veelal jonge leeftijd willen nog wel eens de stoplichten negeren en als het op rood staat en het duurt te lang (naar de mening van de automobilisten) ontstaat ongetwijfeld de situatie dat men toch door rood gaat rijden.
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS