Bijgewerkt: 2 oktober 2022

Zorgvuldige en duidelijke communicatie naar alle betrokkenen door AanZ-Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
03-12-2013

Herbert Raat wethouder Financiën informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen

'Geachte leden van de gemeenteraad,

Zoals afgelopen woensdag (27 november 2013) in de commissie Burgers en Samenleving uitgebreid besproken, hecht het college veel waarde aan een zorgvuldige overdracht van het welzijnswerk van Cardanus naar AanZ. Dit is de reden, dat wij de afgelopen periode vanuit onze opdrachtgeversrol richting AanZ op verschillende manieren hiervoor aandacht hebben gevraagd bij de bestuurders van AanZ.

Op 18 november 2013 hebben wij in een brief aan AanZ aandacht gevraagd voor een zorgvuldige benadering van alle betrokkenen bij het welzijnswerk. U heeft hiervan een afschrift ontvangen.

Op 21 november hebben wij in reactie hierop een brief van AanZ ontvangen met een overzicht van de voortgang van de overdracht en de selectieprocedure van personeel. Bijgaand vindt u met het oog op transparante communicatie een afschrift van deze brief.

raat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Herbert Raat (VVD) wethouder Financiën


AanZ laat ons weten, welke stappen zij zet en schetst een beeld van de selectieprocedure. Wij krijgen hiermee inzicht in de wijze, waarop AanZ de voorbereidingen treft. Inmiddels is er wekelijks ambtelijk overleg met AanZ. Beide partijen houden op deze wijze de voortgang goed in de gaten.

Met het oog op signalen, die wij ontvangen, hebben wij AanZ per brief van 3 december 2013 laten weten, dat wij hen nogmaals attenderen op een zorgvuldige en duidelijke communicatie naar alle betrokkenen. Daarnaast winnen wij advies in om te kunnen beoordelen, of de medewerkers worden overgenomen volgens de afgesproken voorwaarden uit de subsidietender.

Wij realiseren ons, dat het tijdsbestek, waarin de overname plaatsvindt kort is en AanZ mede afhankelijk is van de benodigde informatie voor een goede overdracht. Tot slot kunnen wij u meedelen, dat AanZ de activiteiten van het cursusbureau van Cardanus voor het lopende seizoen zoveel mogelijk wil continueren.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend, namens burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, Herbert Raat'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.