Bijgewerkt: 3 maart 2024

Zorgcentrum Aelsmeer ontvangt 'Koploper Award 2010'

Nieuws -> Aalsmeer

Bron: Zorgcentrum Aelsmeer
05-04-2011

Aalsmeer- Op woensdag 30 maart 2011 ontving Jan Dreschler, directeur Zorgcentrum Aelsmeer, uit handen van de heer Robbert-Jan Poerstamper, partner bij PwC Advies Gezondheidszorg de 'Koploper Award 2010'. De award werd uitgereikt in het licht van koploperschap met betrekking tot de ActiZ benchmark.

ActiZ is een organisatie van zorgondernemers en zet zich in voor het ondernemerschap in de markt van zorg, wonen, welzijn en preventie. Zij vindt het belangrijk  dat de branche van onder meer verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg laat zien wat ze doet en verantwoordelijkheid neemt voor haar eigen functioneren. Het onderzoek wordt gedaan door middel van de benchmark in de zorg.

Aelsmeer Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

Vlnr.: De heer Robbert-Jan Poerstamper, partner bij PwC Advies Gezondheidszorg overhandigt de 'Koploper Award 2010' aan de heer Jan Dreschler, directeur Zorgcentrum Aelsmeer


ActiZ heeft deze benchmark in samenwerking met PricewaterhouseCoopers (PwC) ontwikkeld voor de periode 2010-2015. Zorgorganisaties, waaronder Zorgcentrum Aelsmeer, krijgen door de benchmark meer inzicht in de eigen bedrijfsresultaten op financieel, personeel en integraal gebied. Dat kan een hulpmiddel zijn bij eventuele verbeteringen in de organisatie.

In 2010 hebben in Nederland 150 instellingen meegedaan aan de benchmark, waarbij de prestaties op het gebied van verpleging en verzorging intramuraal en extramuraal, gemeten en vergeleken zijn. Zorgcentrum Aelsmeer inclusief Thuiszorg Aalsmeer, behaalde met nog 5 andere organisaties, de zogenaamde Triple A status. Dat betekent, dat zij het hoogste scoorden op drie gebieden: cliënten, medewerkers en bedrijfsvoering. Het zijn instellingen van over het hele land, maar Zorgcentrum Aelsmeer is de enige binnen de regio Amstelland en de Meerlanden.

In tijden van crisis, bezuinigingen in de zorg en negatieve publiciteit over zorginstellingen, is deze Award een bevestiging, dat het met voortvarend management op alle niveaus toch goed mogelijk is om kwaliteit van zorg te leveren in al haar facetten. Gezien de benchmark lijkt dit wat gemakkelijker te realiseren in een overzichtelijke, laagdrempelige instelling waar sprake is van pro-actieve aansturing. In Zorgcentrum Aelsmeer wordt dit gedaan op basis van de vier kernbegrippen die Zorgcentrum Aelsmeer hanteert: kleinschalig, eigen wijze, goed in het gewone en dichtbij mensen.

Het hebben van een Triple A status is één, het vasthouden is het vervolg en daar zal zeker hard aan gewerkt  worden. Dhr. Dreschler vindt de Triple A status een mooie legitimatie om iets te doen voor alle medewerkers, door het geven van een groot feest, dat op de Dag van de Verpleging op donderdag 12 mei 2011 zal plaatsvinden. Wilt u meer weten over Zorgcentrum Aelsmeer, kijk dan op www.zorgcentrumaelsmeer.nlAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.