Bijgewerkt: 2 december 2021

Woonzorg Nederland laat Amstelveen verloederen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Herbert Raat / Gemeente Amstelveen
24-05-2013

raat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Wethouder Herbert Raat (VVD) schrijft erover op zijn weblog


Woonzorg Nederland laat de oude Olmenhof in de wijk Groenelaan bewust verloederen. Het pand is compleet dichtgespijkerd. ‘Het voelt als, of we in een achterstandsbuurt wonen’, vertelde een buurtbewoonster tegen me. Onlangs ben ik er weer geweest met Ed Paap, teamleider handhaving en onze conclusie over de situatie is: onacceptabel.

olmenhof Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Wethouder Herbert Raat (r) en Ed Paap, teammanager toezicht en handhaving bij de gemeente Amstelveen voor het voormalig woonzorgcentrum van de Stichting Brentano 'De Olmenhof'


Daarom krijgt Woonzorg Nederland een aanbod van ons. We kunnen ze helpen om van het pand bijvoorbeeld tijdelijke studentenwoningen te maken. Ook het ontwikkelen van middel dure huurwoningen, of goedkope koopwoningen behoort tot de mogelijkheden.

Als dat allemaal niet lukt, dan kan de zaak ook gesloopt worden, de sloopvergunning is al verleend. Zo zou er een een mooi grasveld voor de buurt gemaakt worden in afwachting van betere tijden. In Amstelveen gelden voor iedereen dezelfde regels, of je nu rijk of arm bent. Of je nu op een flat, villa of woonwagen woont, we laten onze gemeente niet verloederen. Dit geldt ook voor een grote wooncorporatie als Woonzorg Nederland.

olmenhof Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2013)

De achterkant van 'De Olmenhof' met de triplex platen afgedekte ramen en deuren geven een trieste aanblik in de verder zeer levendige wijk


De Olmenhof?

De Olmenhof was een zorgcentrum. In officiele termen is een zorgcentrum een instelling, waar meervoudige zorg geboden wordt aan ouderen. Dat betekent, dat er meerdere vormen van verzorging mogelijk zijn.

In De Olmenhof woonden 97 bewoners wonen met 75 eenpersoonsappartementen en 11 tweepersoons appartementen. Het is gelegen in de straat In de Wolken. Sinds 2008 zijn er nieuwbouw plannen.Deze lopen echter niet volgens plan, zie hieronder de artikelen uit de kranten van 2008 en 2012.

Het Amstelveens Nieuwsblad schreef het volgende artikel:

De ter elfder ure aangebrachte aanpassingen in de nieuwbouwplannen voor De Olmenhof aan In de Wolken zijn dermate gunstig voor de eigenaar de Stichting Woonzorg Nederland, dat de omwonenden hun grote twijfels hebben over de zorgvuldigheid van besluitvorming. Dit stelt de heer J. Johannisse namens de omwonenden. „De veranderingen zijn buiten proporties. Er is nooit in de raad, of enige commissie gepraat over de schaal van extra mogelijkheden."

„Bij de veranderingen waren de toevoeging van een bouwstrook van 840 vierkante meter aan de achterkant van het pand, gedeeltelijke verhoging het gebouw van 15 naar 18 meter, en verhoging van het bebouwingspercentage van vijftig naar negentig procent. Dat levert 9.818 m² bouwoppervlak extra op."


Brief wethouder Raat aan Raad van Bestuur Woonzorg Nederland

Raad van Bestuur Woonzorg Nederland

T.a.v. de heer A. Zuure

Postbus 339

1180 AH  Amstelveen

Betreft: De Olmenhof

Geachte heer Zuure,

Graag vraag ik uw aandacht voor de zorgelijke situatie rondom woonzorgcentrum De Olmenhof in Amstelveen. Naar ik heb begrepen, heeft Stichting Brentano besloten om de locatie De Olmenhof te sluiten. Dit heeft ertoe geleid, dat de reeds gestarte (en vergevorderde) werkzaamheden voor het realiseren van de nieuwbouw niet worden voortgezet, terwijl de oudbouw al leeg was en gesloopt zou worden en een groot deel van de nieuwbouw al gereed is.

Ik heb vernomen dat Woonzorg heeft besloten de status quo voorlopig te handhaven en af te wachten, of er initiatieven komen. In de omgeving is over deze situatie onrust ontstaan, zeker omdat een vertegenwoordiger van Woonzorg aan de bewoners heeft gemeld, dat deze situatie nog jaren kan duren.

Al lange tijd maken we ons zorgen over de situatie. Daarop heb ik onlangs weer de locatie bezocht. Het gebouw is nog steeds met planken dicht getimmerd en maakt een troosteloze indruk. Dit zorgt voor verloedering in de wijk en gevoel van onveiligheid bij bewoners. Een veilige en prettige woon- en leefomgeving, zoals u aanhaalt in het voorwoord van uw jaarverslag 2011 geldt natuurlijk niet alleen voor bewoners, maar ook voor mensen uit de buurt van de Olmenhof.

Naar mijn mening is dit geen toonbeeld van maatschappelijk ondernemen en ik zie dan ook graag op korte termijn een oplossing. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het afronden van de sloopwerkzaamheden (de vergunning is immers reeds verleend) en het terrein inzaaien in afwachting van de vervolgwerkzaamheden.

Ook de behoefte aan tijdelijke studentenhuisvesting (Duwo) biedt mogelijkheden alsook het ontwikkelen voor middelhoge huur en/of goedkope koop; in ons leegstandsteam hebben wij diverse partijen die zoekende zijn, ook in die omgeving. Ik wil graag van u weten, of er belangstelling is voor overname van de oudbouw. Uiteraard zijn wij bereid om het een en ander mogelijk te maken via het bestemmingsplan.

Graag ga ik hierover op korte termijn met u in gesprek. Mocht dit niet leiden tot het gewenste resultaat, dan zien wij ons genoodzaakt gebruik te maken van wet- en regelgeving om aan deze onacceptabele situatie een einde te maken.

Ik vertrouw erop, dat u onze zorgen ter harte neemt en werkt aan een oplossing voor De Olmenhof. Zoals ik heb aangegeven, zijn wij bereid daarbij te faciliteren.

Hoogachtend, Herbert Raat

cc. Voor de transparantie een cc van deze brief aan de leden van onze gemeenteraad, aangezien ook zij zich grote zorgen maken.
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS