Bijgewerkt: 7 oktober 2022

Woongroep Holland en Eigen Haard gaan fuseren

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
13-09-2010

College Amstelveen adviseert positief bij fusievoornemen corporaties

Doorstroming bevorderen, scheef wonen aanpakken, realiseren van 20% CO² reductie in de bestaande woningvoorraad, en extra investeringsruimte benutten voor verbetering van het woonbestand: dit zijn enkele van de afspraken, die het College van B en W heeft gemaakt met fusiepartners Woongroep Holland (WGH) en Eigen Haard (EH).

Woongroep  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2007)

Het hoofdkantoor van Woongroep Holland aan de Bovenkerkerweg 2 in Amstelveen


Ook blijven de huidige prestatieafspraken geldig tot de nieuwe zijn gemaakt. Deze worden opgesteld na het vaststellen van de nieuwe Woonvisie. Het voorstel wordt op 21 september 2010 in de Commissie Ruimte, Wonen en Natuur ter bespreking voorgelegd.

Woningcorporaties Woongroep Holland (WGH) en Eigen Haard (EH) willen per 1 januari 2011 hun krachten bundelen om de lokale sociale woonmarkt beter te bedienen. Daarvoor moet de gemeente een advies uitbrengen, dat de belangen van huurders en overheid waarborgt. In het advies aan de fuserende corporaties zijn afspraken gemaakt. Deze gelden als voorbode van de uiteindelijke prestatieafspraken die op basis van de nieuwe Woonvisie worden gemaakt.


Grotere kaart weergeven Het hoofdkantoor van' Eigen Haard' in Amsterdam

Doorstroming en energiebesparing

Door de fusie ontstaat extra investeringsruimte die naar rato wordt verdeeld. Voor Amstelveen wordt tussen 18,6 en 37,2 miljoen euro aan extra investeringsruimte verwacht. Deze extra financiële middelen moeten dan ingezet worden voor het kwalitatief verbeteren van de huidige woningvoorraad.

Het college wil deze middelen onder andere gebruiken voor energiebesparing, verbetering van de kwaliteit van de woningvoorraad en maatregelen op het gebied van wonen, welzijn en zorg en veiligheid. Voor energiebesparing zijn al concrete afspraken gemaakt: de komende 10 jaar worden ongeveer 1.850 oudere woningen met energielabel F of G opgewaardeerd naar label B of met minimaal twee labels. WGH en EH hebben straks samen 11.300 wooneenheden in Amstelveen.

CDA-wethouder Groot van Wonen is tevreden: “Met deze afspraken kunnen we met de corporaties de komende vier jaren aan belangrijke doelstellingen werken. Ze vormen de basis voor een betere doorstroming op de sociale woningmarkt zodat mensen die écht een sociale woning nodig hebben worden geholpen.

Daarnaast willen we een slag maken in het energiezuiniger maken van het sociaal woningbestand. Gezien de omvang ervan is daar nog een flinke winst te behalen. Daarom is het veilig stellen van de investeringsruimte die ontstaat van essentieel belang.”Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.