Bijgewerkt: 28 november 2021

Woonagenda 2020-2023 van Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
07-11-2019

Op 5 november 2019 heeft het College van B en W van Amstelveen ingestemd met het concept Woonagenda 2020-2023. Het document ligt vanaf 13 november vier weken ter inzage. Dit nieuwe beleid biedt Amstelveense jongeren, starters, ouderen en specifieke doelgroepen meer kans op een woning.

Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Wonen: 'Amstelveen heeft net als vele andere gemeenten in Nederland te maken met een overspannen woningmarkt. We zijn geen uitzondering. Veel jongeren en starters zijn al jaren op zoek naar een woning. Sommigen wonen op hun 30ste nog op een zolderkamer thuis. Daar moet verandering in komen. Met doorstroming en nieuwbouw willen we zo veel mogelijk kansen creëren voor Amstelveners. De speciale maatwerkregeling voor woningzoekenden tussen de 28 en 34 wordt volgend jaar voortgezet.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2019)

Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Wonen volgt de vragen van de raadsleden tijdens de gemeenteraadsvergadering op 6 november 2019


Het College van B en W zet in deze bestuursperiode fors in op nieuwbouw. Voor ongeveer 10.000 woningen zijn nieuwbouwplannen in voorbereiding. Het gaat om bijvoorbeeld locaties als Biesbosch, Startbaan, Kronenburg-Uilenstede, de nieuwbouwwijk De Scheg en de transformatie van bedrijvengebied Legmeer. 'In alle segmenten wordt gebouwd met een extra accent op middeldure huur- en koopwoningen om doorstroming te bevorderen. Met zelfbewoningsplicht, instandhoudingstermijnen en het anti-speculatiebeding zorgen wij dat nieuwbouwwoningen betaalbaar blijven en beschikbaar zijn voor Amstelveners' - zegt wethouder Ellermeijer.

Ongeveer 5 procent van de sociale huurwoningen in Amstelveen wordt bewoond door mensen met een inkomen van meer dan 1,5 keer modaal. 'Met inkomensafhankelijke huur en het mogelijk maken dat mensen hun sociale huurwoning kopen, bevorderen we doorstroming. Wat wordt verkocht, wordt in het sociale segment bijgebouwd en komt beschikbaar voor de mensen die een sociale huurwoning nodig hebben.'

Huurwoningen in de vrije sector worden door woningcorporatie Eigen Haard met voorrang aangeboden aan Amstelveners die een sociale huurwoning achterlaten. Door meer kleinere betaalbare woningen en tijdelijke woningen te bouwen komt er meer aanbod voor jongeren en starters. Ook werkt de gemeente, samen met de regio, aan betere kansen voor jongeren bij de woningtoewijzing via Woningnet.

Ouderen en specifieke doelgroepen. In de nieuwbouwplannen is ook voorzien in meer woningen voor ouderen, waar veilig en passend gewoond kan worden. Ook komen meer woningen beschikbaar voor specifieke groepen met een zorgvraag en/of de behoefte aan begeleid wonen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS