Bijgewerkt: 23 juli 2024

Woningstichting Eigen Haard zaait onrust onder bewoners Acacialaan

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
10-11-2014

Het zal je maar gebeuren, met een brief in de bus kregen bewoners van de Acacialaan te horen, dat hun woning gesloopt zou worden. Woningstichting Eigen Haard heeft voorbarig en onnodig dit besluit genomen. Voorbarig, omdat de plannen nog niet afgestemd zijn met de gemeente, onnodig omdat de woningen nog in goede staat zijn. Eigen Haard heeft in het renovatieproject aan de Smeenklaan nog laten zien, hoe het wel kan.


Grotere kaart weergeven


De SP kreeg noodsignalen van de bewoners en is meteen in actie gekomen. De SP heeft de bewoners bezocht en geïnformeerd. Uit dit bezoek bleek, dat geen van de bewoners zat te wachten op sloop, men was zeer tevreden over de woningen. Daarna is de SP met bewoners mee gegaan naar een door Eigen Haard belegde informatie bijeenkomst. Hier gaf Eigen Haard aan op korte termijn het plan tot sloop bij de gemeente te gaan indienen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Patrick Adriaans, raadslid van SP-Amstelveen


Raadslid Patrick Adriaans: “We zien hier weer een schoolvoorbeeld van een te grote corporatie die zonder oog voor de mensen, of de kenmerken van een wijk simpelweg kiezen voor sloop voor eigen financieel gewin. We zagen dit eerder bij de Jan Lievensweg, daar zijn de mensen inmiddels uit de huizen maar is er nog niets gesloopt. Eigen Haard moet zich richten op de kerntaak, mensen goed huisvesten.”

Op navraag bij het college bleek de gemeente niet op de hoogte te zijn van de verstuurde brieven. Wethouder Bot heeft aangegeven, dat de gemeente niet zit te wachten op sloopplannen en liever renovatie ziet. Dat heeft de gemeente ook aan Eigen Haard laten weten.

Patrick Adriaans: “De SP is blij met de toezegging van de wethouder, en wij zullen hem zo nodig ook aan zijn woord houden. In plannen die de SP zag was niet alleen sprake van vervangende nieuwbouw, maar zouden er 2 appartementencomplexen met een extra laag komen. Ongewenst. Ik roep Eigen Haard op dit onzalige plan snel in te trekken en met de bewoners te praten over het aanpakken van achterstallig onderhoud. En hier snel mee aan de slag gaan“.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.