Bijgewerkt: 28 september 2022

Woningbouw: impuls voor jongeren en senioren

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
24-04-2008

Tot 2015 zijn in Amstelveen 431 woningen, geschikt voor jongeren gepland: 176 meer dan waar begin 2005 van uit is gegaan in de Woonvisie. Ook staan 1.345 voor ouderen geschikte woningen op stapel, 615 meer woningen dan oorspronkelijk gepland. Voor jonge huishoudens zijn extra maatregelen doorgevoerd: woningen in Maatschappelijk Gebonden Eigendom (MGE) constructie en de starterslening. Dit blijkt uit de Voortgangsrapportage Woonvisie 2008.

Wethouder wonen, Remco Pols: ‘Dit resultaat stemt voorzichtig tevreden. We houden de omvang van het woningbouwprogramma op peil. Daarbinnen geven we extra aandacht aan jongeren, starters en senioren. Precies zoals we in het collegeprogramma hebben beloofd.’

De woningbouwproductie loopt goed. In de afgelopen drie jaar zijn 278 woningen opgeleverd en er zijn er 1.285 in aanbouw genomen. De doorstroming op de woningmarkt lijkt te werken. Om hier een beeld van te krijgen, zijn bij de woningbouwprojecten op het A3 tracé, Bella Vista en Westwijk, fase 1 en 2 in beeld gebracht wie de eerste kopers zijn van de nieuwbouwhuizen. De doelstelling om 75% van de woningen met voorrang toe te wijzen aan Amstelveners is gehaald. Ook laat een deel (22,5%) van de kopers een huurwoning achter.

Het programma voor sociale huurwoningen (kernvoorraad en middeldure huur) blijft onder druk staan. Om het aantal sociale huurwoningen in de kernvoorraad op het afgesproken aantal te houden,  bekijken B en W bij welke nieuwe projecten deze in het programma kunnen komen.

 Overigens gaan B en W ook bij nieuwe projecten uitdrukkelijk kijken naar de mogelijkheden om levensloopgeschikte woningen en serviceflats te realiseren. Daarnaast blijft actie geboden voor innovatieve woonvormen. In Bovenkerk is sprake van de ontwikkeling van geclusterde woonvormen voor demente bejaarden.

Ook overweegt het college een initiatief voor een innovatieve woonvorm voor dementerenden. B en W blijven zoeken naar een locatie voor meergeneratiewoningen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.