Bijgewerkt: 23 juli 2024

Woningbouw aan Amsterdamseweg 441

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
08-08-2006

Het college van burgemeester en wethouders van Amstelveen ziet mogelijkheden voor ontwikkeling van woningbouw aan de Amsterdamseweg 441. Het perceel dat vrijgekomen is door de sloop van Aemstelle , de voormalige kunstexpositieruimte, is geschikt voor de bouw van woningen. Het gemeentebestuur heeft op 1 augustus besloten een ontwerp nota van uitgangspunten vrij te geven voor participatie waarin de mogelijkheden zijn uitgewerkt voor woningen die passen bij de lintbebouwing langs de Amsterdamseweg.

De nota bevat op hoofdlijnen de uitgangspunten voor de gebiedsontwikkeling. Voor woningbouw geldt dat het gebied is gelegen in het beperkingengebied van het Luchthaven Indelingsbesluit Schiphol. Daardoor kan ontheffing voor maximaal 24 woningen worden verkregen. Het exacte aantal zal in een latere fase, mede gelet op de binnenkomende reacties, bepaald worden. Over de ontwerp nota van uitgangspunten organiseert de gemeente, na overleg met het wijkplatform, een inloopavond. Dit gebeurt na de zomerperiode.


 Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.