Bijgewerkt: 25 september 2023

Winnie Blok stopt als wethouder

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
30-09-2005

De PvdA-wethouder W. Blok-Melai vertrekt uit de actieve gemeentepolitiek. De sociaal-democrate stelt zich niet verkiesbaar voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar.

Ze heeft die beslissing een jaar geleden genomen. Enkele maanden geleden heeft ze haar besluit aan haar partij medegedeeld. Blok-Melai is 24 jaar actief geweest in het Amstelveense gemeentebestuur, de laatste acht jaar als wethouder, daarvoor als raadslid en een periode als fractievoorzitter. Indien de PvdA weer aan het college kan deelnemen, keert ze ook niet terug als wethouder.

Blok-Melai gaf maandag de volgende schriftelijke verklaring: „Ik voel mij sterk verbonden met de gemeentepolitiek van onze mooie stad en met het welzijn van de Amstelveense burgers. Ik doe dit werk dan ook nog steeds met veel plezier. Maar omdat politiek verslavend is, moet je goed in de gaten houden dat er niet alleen een tijd van komen en van werken is, maar ook een tijd van gaan."

„Ik zit al sinds 1982 voor de Partij van de Arbeid in de gemeenteraad. Ik ben fractievoorzitter geweest en inmiddels bijna acht jaar wethouder. Ik ben trots op wat er in die wethoudersperiode binnen mijn portefeuilles is bereikt. Zoals bijvoorbeeld het poppodium P60 en het Integraal Huisvestingsplan (IHP), een plan voor goede en deels nieuwe gebouwen voor alle scholen in Amstelveen."

„Maar de vuistregel voor een goed functionerend wethoudersschap stelt: vier jaar is te kort om iets te bereiken, acht jaar is optimaal, twaalf jaar kan al gauw teveel van het goede worden. Ik zie om mij heen een nieuwe generatie PvdA-ers met talent en capaciteiten. Die generatie moet nu aan de bak. Natuurlijk blijf ik mij tot en met de laatste dag van mijn wethoudersschap inzetten voor het bestuur van Amstelveen en voor de belangen van onze inwoners."

Winnie Blok is wethouder onderwijs, maatschappelijke dienstverlening en samenlevingsopbouw, zorg en volksgezondheid, accommodatiebeleid en volkshuisvesting (toewijzing en doelgroepenbeleid). In de vorige collegeperiode had zij in plaats van volkshuisvesting milieu in haar portefeuille.

Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.