Bijgewerkt: 14 juli 2024

Winnie Blok ontvangt zilveren legpenning

Nieuws -> Politiek

Bron: PvdA-Amstelveen
04-04-2006

De afdeling PvdA Amstelveen heeft twee bijzondere ledenvergaderingen achter de rug.

Op 23 maart 2006 ontving Winnie Blok op de jaarvergadering van de partij uit handen van Burgemeester van Zanen de zilveren legpenning van de gemeente Amstelveen. Daaraan voorafgaand had zij uit handen van de afdelingsvoorzitter Charlotte van Zummeren de zilveren speld ontvangen van de Partij van de Arbeid.

PvdA penning Amstelveen
(PvdA collectie - 2006)

Het storyboard van de gebeurtenis


Burgemeester van Zanen onderstreepte samen met de afdelingsvoorzitter Van Zummeren het speciale karakter van de uitreiking van de zilveren legpenning. Voor het eerst in de geschiedenis van de gemeente Amstelveen werd deze penning uitgereikt in een vergadering van een politieke partij.

Winnie Blok was oprecht verbaasd door deze gebeurtenis die ook werd bijgewoond door oud-burgemeester Kamphuis en de wethouders Tiemessen en Alink. ‘Een onderscheiding van de stad van mijn hart in een vergadering van de partij van mijn hart’ zo sprak Winnie Blok in haar dankwoord.

Na de pauze was er een weer een rol voor wethouder Blok weggelegd om de gemoederen enigszins te bedaren naar aanleiding van de coalitiekeuze en de daarbij behorende portefeuilleverdeling. Conform de partijreglementen werd er een week later, op 30 maart 2006, een extra vergadering belegd ter bespreking van het concept-programma-akkoord.

Ronny Naftaniël werd vervolgens per acclamatie in het bestuur verkozen als vice-voorzitter samen met Harry Vroemen, Koos Boering en Charlotte van Zummeren resp. secretaris, penningmeester en voorzitter.

Ronny Naftaniel Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

Ronny Naftaniël in Middenhoven tijdens een PvdA vergadering op 12 januari 2006


Donderdag 30 maart jl. heeft de afdeling na een uitputtende inhoudelijke discussie ingestemd met het concept-collegeakkoord en de daarbij behorende portefeuilleverdeling. De onderhandelaars Gerben Drost en Dolf Veenboer hadden het een en ander uit te leggen en deden dat met verve. Onder applaus werden zij gedecharcheerd.

Speciale aandacht was er in de rondvraag voor Norbert de Beer. Ook hij ontving van Charlotte van Zummeren de zilveren penning van de Partij van de Arbeid voor ruim twintig jaar vrijwilligerswerk in de partij. Norbert de Beer heeft in al die jaren het afdelingsblad verzorgd. Kees van Zel en Jos oude Elferink van spraken namens het gewestelijk bestuur, waarin De Beer ook zitting heeft, de afdeling toe.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.