Bijgewerkt: 30 september 2023

Wijziging van de paspoortwet en de gevolgen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
07-02-2014

Fred de Graaf, burgemeester van Amstelveen informeert de leden van de raadscommissie Algemeen bestuur en Middelen:

Het lijkt mij goed u te informeren over de wijziging van de paspoortwet en de gevolgen, die dat heeft voor gemeenten. De gemeente Aalsmeer/Amstelveen is op 13 januari 2014 door het ministerie van BZK geïnformeerd over het Besluit tot wijziging van het Besluit paspoortgelden. Dit besluit tot wijziging is vervolgens nog voor advies voorgelegd aan de afdeling Advisering van de Raad van State van het Koninkrijk.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Fred de Graaf, burgemeester van Amstelveen tijdens de gemeenteraadsvergadering op 5 februari 2014


Via de nieuwsbrief van 29 januari 2014 van het agentschap BPR zijn gemeenten geïnformeerd omtrent de definitieve wijziging. Dit betekent, dat er rondom de verstrekking van paspoorten en identiteitskaart en het een en ander in de toekomst zal veranderen.

Geldigheidsduur

Met ingang van zondag 9 maart 2014 wordt de geldigheidsduur van Nederlandse paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten verhoogd van vijf naar tien jaar voor personen van 18 jaar, of ouder. Tevens wordt dan een nieuw model van de reisdocumenten ingevoerd. Vanaf 9 maart 2014 veranderen ook de (maximale) tarieven voor de reisdocumenten. In Aalsmeer/Amstelveen worden de maximale tarieven voor reisdocumenten in rekening gebracht.

Tarieven

Tarief Nederlands paspoort: gemeenten mogen nu maximaal 50,35 euro in rekening brengen voor een paspoort. Vanaf 9 maart 2014 mag een paspoort voor personen van 18 jaar en ouder maximaal € 66,96,- kosten. Dit paspoort is dan wel twee keer zo lang geldig als nu het geval is. Een paspoort voor personen tot 18 jaar gaat maximaal € 51,05 kosten.

Tarief Nederlandse identiteitskaart:

Een identiteitskaart (tien jaar geldig) kost vanaf 9 maart 2014 voor personen van 18 jaar en ouder maximaal € 52,95. Deze kaart kost nu maximaal € 41,90. De identiteitskaart voor jongeren tot en met 13 jaar kost nu maximaal € 31,85. Met ingang van 9 maart 2014 wordt het tarief van de identiteitskaart voor personen tot 18 jaar maximaal € 28,36.

Vermissingsleges:

De leges voor aangifte van vermissing van een reisdocument bedragen € 29,70. Vanaf 9 maart 2014 mogen geen vermissingsleges meer in rekening worden gebracht. Overigens worden de hogere prijzen veroorzaakt door de verhoogde Rijksleges.

Geen aanvragen mogelijk

Per 9 maart 2014 wordt een nieuw model reisdocumenten ingevoerd. Producent Morpho moet de systemen hierop aanpassen. Hierdoor is het niet mogelijk om tussen woensdag 5 maart 2014, 22.00 uur en maandag 10 maart 2014, 7.00 uur reisdocumenten aan te vragen.

Geen vingerafdrukken

Vanaf maandag 20 januari 2014 worden geen vingerafdrukken meer opgenomen bij de aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart. Bij de aanvraag van een paspoort worden nog maar twee in plaats van vier vingerafdrukken opgenomen.

Reactie Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB)

De NVVB geeft een reactie op bovengenoemde wijzigingen. Met name met betrekking tot het traject rondom de invoering, de legesberekening en het afschaffen van de vermissingsleges geeft de NVVB aan zich niet in de gevolgde procedures te kunnen vinden. Ook is de NVVB het niet eens met de berekening van de nieuwe leges en met de afschaffing van de vermissingsleges. Zie hiervoor de bijgevoegde brief van de NVVB gericht aan minister Plasterk van 22 januari 2014.

Legestabel/communicatie

De legestabel wordt naar aanleiding van het besluit wijziging paspoortgelden aangepast. Over de nieuwe wijzigingen en de tijdelijke situatie waarin het aanvragen van reisdocumenten niet mogelijk is, zal uitvoerig worden gecommuniceerd in de lokale media, gemeentepagina en internet.

Met vriendelijke groet, de burgemeester van de gemeente Amstelveen, mr. G.J. de GraafAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.