Bijgewerkt: 5 juni 2023

Wijkvisie Groenelaan 2040 aangeboden aan wethouder Participatie

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
28-03-2023

Floor Gordon (D66) wethouder Participatie heeft op dinsdag 28 maart 2023 uit handen van voorzitter Bauco Moerkercken van Stichting Wijkkoepel Groenlaan de Wijkvisie Groenelaan 2040 in ontvangst genomen. In deze visie geeft de Werkgroep Infra van de wijkkoepel aan welke thema’s zij belangrijk vinden voor de komende jaren. Zoals groen, verkeer, klimaatadaptatie, veiligheid, sociale cohesie en ruimtelijke ontwikkelingen. Het document is een ‘levend’ document. Partijen kijken uit naar de verdere samenwerking.

Waardering. Wethouder Floor Gordon waardeert de betrokkenheid van de bewonersinitiatiefgroep in de wijk Groenelaan. 'Door na te denken over de leefomgeving van de wijk en dus omstandigheden die wonen en leven met zich meebrengen, is waardevolle informatie opgehaald.' Wijkkoepel Groenelaan heeft actief informatie opgehaald bij inwoners, ondernemers, stakeholders en gebruikers van de wijk. Ook hebben ze naar de toekomst gekeken naar wat zij vinden dat de wijk nodig heeft.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2023)

Floor Gordon (D66) wethouder Participatie krijgt de Wijkvisie Groenelaan 2040 overhandigd door Bauco Moerkercken voorzitter van Stichting Wijkkoepel Groenlaan samen met een paar bewoners van de wijk

Floor Gordon: 'In de wijk Groenelaan spelen de nodige ontwikkelingen. We gaan deze visie met veel genoegen bestuderen en kijken op welke onderdelen we elkaar kunnen versterken. Hierover zijn we al in gesprek met de wijkkoepel. De wijkkoepel geeft ons extra inzicht in wat bewoners van de wijk belangrijk vinden. Het is belangrijk als gemeente deze inbreng serieus te nemen en op de juiste plekken in de organisatie een plek te geven. De visie bestrijkt immers diverse beleidsterreinen. Om de lijnen te verkorten en de gemeente een gezicht te geven, hebben we voor deze visie een gebiedsmanager als eerste aanspreekpunt voor bewoners aangesteld.'

Samenwerking. De Werkgroep Infra van de wijkkoepel ziet op de korte termijn op een aantal punten mogelijkheden tot samenwerking met de gemeente. Bauco Moerkercken: 'Wij zien samenwerkingskansen bijvoorbeeld bij het Ben Goerionpad, de buitenruimte van het winkelcentrum Groenhof, de herontwikkeling Groenelaan, de kwaliteit van wandelpaden en verkeerswegen en de bereikbaarheid met de fiets van gezondheidscentrum De Marne.' De gemeente bekijkt hoe deze samenwerking vorm krijgt. Ook vroeg Wijkkoepel of de wijkvisie vertaald kon worden in het Engels. De gemeente heeft dit toegezegd.

Wijkkoepel Groenelaan. Stichting Wijkkoepel Groenelaan zet zich in voor de sociale samenhang in de wijk Groenelaan. De Werkgroep Infra van de stichting houdt zich bezig met de fysieke leefomstandigheden in de wijk. Mochten inwoners of andere wijken meer willen weten over Wijkvisie Groenelaan dan kunnen ze e-mailen naar wijkgroenelaan@gmail.com .

Lees het document: Wijkvisie Groenelaan 2040 hier (pdf 44 pagina’s)




Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.