Bijgewerkt: 2 december 2021

Wijkbewoners willen meer eigen verantwoordelijkheid

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
02-05-2013

Op 29 april 2013besloot het College B en W van Amstelveen een pilot toe te kennen aan de bewonersinitiatiefgroep in de wijk Keizer Karelpark. Eerder deed zij dit al aan Randwijck. Bewoners uit de wijk Partrimonium krijgen in september de gelegenheid alsnog aan de proef mee te doen. De pilot bewonersinitiatiefgroepen is bedoeld om bewoners die meer eigen verantwoordelijkheid willen voor sociale activiteiten in hun wijk daar de ruimte voor te geven.

Wethouder Jacqueline Koops (CU): “Wij hebben uitstekende voorstellen van bewonersinitiatiefgroepen ontvangen. Er is veel enthousiasme om iets voor de wijk te betekenen. Daar zijn wij als college verheugd over. Eind vorig jaar nam de raad de nota ‘Bewoners aan zet’ aan die een groter beroep doet op de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van bewoners.

koops Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Wethouder Jacqueline Koops (CU)


Dat gaat beter in wijken, waar een gevoel van saamhorigheid heerst. Activiteiten in de wijk versterken de saamhorigheid. Met de proef geeft de gemeente wijken de kans daar zelf invulling aan te geven, onder meer door bewoners budget beschikbaar te stellen als zij taken overnemen van de door de gemeente aangestelde activiteitencoördinator.”

Bewonersinitiatiefgroepen zijn groepen wijkbewoners, die adviseren over activiteiten in de wijk om de sociale samenhang te vergroten. Bij het uitwerken en uitvoeren van activiteiten krijgen zij ondersteuning van de activiteitencoördinator. Sommige bewonersgroepen gaven echter bij de gemeente aan, dat zij meer wilden dan alleen adviseren.

Om bewoners daarin te stimuleren, heeft de gemeente bepaald, dat jaarlijks maximaal 3 wijken zich voor de pilot kunnen opgeven. De raad heeft in 2012 de spelregels voor de proef vastgesteld. Bewonersinitiatiefgroepen konden tot 1 maart 2013 een aanvraag indienen.

 Zes groepen hebben een voorstel ingediend. Van die zes zijn twee voorstellen weer ingetrokken en één afgewezen, omdat het niet aan de spelregels voldeed. Van de overige drie voorstellen krijgen er nu twee de pilotstatus en één mogelijk in september. De gemeente zal de pilot bewonersinitiatiefgroepen professioneel begeleiden en de uitvoering in 2014 nauwkeurig monitoren.  
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS