Bijgewerkt: 3 maart 2024

Wethouders Groot en Pols nodigen ondernemers Stadshart uit

Nieuws -> Stadshart

Bron: Gemeente Amstelveen
25-01-2010

De bereikbaarheid van het Stadshart, met de auto, fiets en openbaar vervoer moet goed gewaarborgd blijven. Wethouders Groot en Pols kennen en delen de zorgen die ondernemers hierover afgelopen week hebben geuit in de pers.

Zij nodigen de ondernemers uit om op korte termijn hierover te praten –in het verlengde van de overleggen die de ondernemers hierover al langere tijd voeren met de gemeente op bestuurlijk en ambtelijk niveau.

Stadshart Amstelveen is, zoals bekend, ook aantrekkelijk omdat de uitstekend bereikbare parkeergarages dicht bij de winkels zijn gevestigd. Dat moet zo blijven, vinden ook de wethouders.

Groot en Pols kennen echter de ongerustheid van de ondernemers en willen deze graag wegnemen. Zij zullen onder meer voorstellen om hierover de komende jaren regelmatig te overleggen en ook samen met hen naar oplossingen te zoeken. Met hun actie willen de wethouders laten zien, dat zij bijzonder betrokken zijn bij de ontwikkelingen in het Stadshart.

Uit het Ontwerp Tracé Besluit blijkt, dat de afrit van de A9 vanuit het oosten op de Keizer Karelweg verdwijnt. Als de Noord-Zuidlijn en het HOV-knooppunt worden  aangelegd, is het niet meer mogelijk om het Handelsplein vanaf de Beneluxbaan per auto te bereiken. Tegelijk is het de doelstelling van het college van B en W om de bereikbaarheid van het Stadshart, ook voor automobilisten, zo gunstig mogelijk te houden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.