Bijgewerkt: 14 juli 2024

Wethouder Van Ballegooien wil meer ondersteuning dementerenden

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
26-10-2018

Dementerende Amstelveners en hun mantelzorgers blijken het heel moeilijk te vinden om hulp te vragen. Terwijl die hulp zeker nodig is, vooral in het beginstadium van dementie, wanneer sociale contacten in snel tempo afbrokkelen. Mantelzorgers lopen te lang op hun tenen. Dit blijkt uit een onderzoek van Tao of Care dat in opdracht van de gemeente Amstelveen het afgelopen half jaar plaatsvond. De onderzoekers bekeken de vraag om ondersteuning van mensen met een dementie en hun naasten door te luisteren naar hun verhalen. Marijn van Ballegooijen (PvdA) wethouder Zorg is geschrokken van de resultaten. Hij bespreekt het rapport op 5 november 2018 met zorg- en welzijnspartners en de deelnemers aan het onderzoek.

Wethouder Marijn van Ballegooijen: 'Het onderzoek laat zien dat al in de beginfase van dementie relaties en vriendschappen veranderen: mensen met geheugenproblemen kunnen niet meer mee komen met hun hobbyclubs en vriendengroepen. Echtgenoten begrijpen elkaar niet meer. Dat leidt tot veel pijn en eenzaamheid. Daarnaast blijven gezinnen met een dementie met veel vragen zitten: hoe vind ik de juiste zorg, hoe ga ik om met dit gedrag, wat staat ons te wachten? De huidige dementiezorg is vooral gericht op medische hulp en hulp bij huishouden en geeft geen antwoord op eenzaamheid en de vele vragen. Ik wil meer ondersteuning voor de sociale kant van leven met een dementie.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Marijn van Ballegooijen (PvdA) wethouder Zorg


‘Tandvlees’. Uit het onderzoek blijkt tevens dat mantelzorgers pas heel laat aankloppen bij de gemeente voor hulp. Zij hebben dan al hun hulptroepen al ingeschakeld en lopen op hun tandvlees. Inwoners vinden het moeilijk om hulp te vragen; professionele hulp willen ze zo lang mogelijk vermijden. Een vreemde over de vloer ervaren ze als vervelend. Dat voelt alsof ze zelf tekortschieten. Er is daarom zeker behoefte aan ondersteuning om de juiste professionele hulp te kunnen vragen. Het huidige aanbod sluit ook niet altijd aan bij de wens van de doelgroep. Zo voldoet bijvoorbeeld de huidige vorm van dagbesteding niet voor iedereen. Een luisterend oor vinden mensen met een dementie en hun mantelzorgers in het algemeen belangrijker dan alleen praktische hulp. In de gesprekken is regelmatig genoemd dat inwoners de voormalige verzorgingshuizen missen, vanwege de sociale contacten en laagdrempelige ondersteuning.

Wethouder Van Ballegooijen, die zelf regelmatig spreekt met mensen met een dementie en hun mantelzorgers, pleit voor meer ondersteuning: 'De zorg moeten we veel eerder bij de betrokken gezinnen thuis regelen, zodat ze ook sneller terecht met hun vragen. Door tijdiger op de zorgvraag te reageren, is eerder aandacht voor eenzaamheid en veranderde relaties. We moeten zorgen dat het makkelijker wordt om hulp te accepteren door meer maatwerk te bieden in het aanbod en actiever te vragen wat mensen aan ondersteuning nodig hebben' – aldus de wethouder.


Symposium dementie op jonge leeftijd

Op dinsdag 6 november 2018 om 15 uur is er een Symposium over de zorg en voorzieningen voor jonge mensen met dementie in de regio Amstelland en Meerlanden. Dit symposium is voor zorgprofessionals, jonge mensen met dementie en mantelzorgers en geïnteresseerden. De toegang is gratis. Jonge mensen met dementie hebben andere zorg en voorzieningen nodig dan mensen die op oudere leeftijd te maken krijgen met dementie. Welke aanpassingen moeten zorgprofessionals, dagbestedingen en verzorgingshuizen doorvoeren om goede zorg te bieden aan jonge mensen met dementie? En wat is dan die goede zorg?

De volgende sprekers zullen hun ervaringen met u delen: Sharon Bilars, partner is jong dement; Andrea Witteveen en Job van Amerongen, oprichters van dagbesteding voor jonge mensen met dementie in Amstelveen; Bart Lips, casemanager voor jonge mensen met dementie in Brabant en Alwies Hendriks, psychomotorisch therapeut bij woonzorgcentrum voor jonge mensen met dementie ‘De Waalboog’ in Nijmegen.

Dagvoorzitter is Jos Heeremans. Aanvang van het programma is 15 uur, ontvangst vanaf 14.45. Na afloop (rond 16.45) is er een korte borrel met hapjes. Locatie is het Raadhuis van Haarlemmermeer, Raadhuisplein 1 in Hoofddorp. Informatie en aanmelding via de site van Alzheimer Nederland: www.alzheimer-nederland.nl/amstelland/symposium .  U kunt ook voor informatie e-mailen met dementiejong@gmail.com .
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.