Bijgewerkt: 19 mei 2024

Wethouder Raat zoekt meer samenwerking

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Weekblad
27-05-2014

De gemeenten Aalsmeer en Amstelveen hebben begin vorig jaar hun ambtelijke organisaties samengevoegd. De beide gemeenten bleven daarbij zelfstandig, met een eigen burgemeester, eigen wethouders en een eigen raad. Het bevalt volgens de Amstelveense VVD-wethouder Herbert Raat uitstekend. Hij onderzoekt graag mogelijkheden om de samenwerking uit te breiden met andere gemeenten, bijvoorbeeld Ouder-Amstel, Uithoorn, Diemen en/of Ronde Venen: 'De deur staat altijd open.'

De ambtelijke samenwerking tussen Amstelveen en Aalsmeer blijkt tot dusver succesvol, aldus Raat. "We hebben daarmee een toekomstbestendige organisatie opgebouwd voor meer dan 100.000 inwoners, zoals minister Plasterk nastreeft. Daarmee hebben we voldoende ambtelijke capaciteit en deskundigheid om weerbaar te zijn voor de uitdagingen, waar gemeenten de komende jaren voor staan.'

'Doordat we samen een grotere organisatie hebben, is er meer kennis in huis, bijvoorbeeld over vastgoed, jeugdzorg en personeelszaken. We kunnen meer kwaliteit bieden en besparen ook nog eens kosten, voor Aalsmeer en Amstelveen samen ongeveer 2,5 miljoen euro op jaarbasis. De samenwerking tussen Amstelveen en Aalsmeer is ook heel logisch. Als je vanuit de zuidelijke Amstelveense wijk Westwijk de Legmeerdijk oversteekt, dan zit je in Aalsmeer.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Wethouder Herbert Raat (VVD)


Steeds meer kinderen gaan in de buurgemeente op school en mensen steken de gemeentegrens over om in elkaars buurgemeente te winkelen.' In het verleden is een poging tot samenwerking ondernomen tussen Aalsmeer en Uithoorn, die toen is afgeketst. In zijn eerste periode als wethouder in de afgelopen vier jaar kreeg Raat wel eens de indruk, dat er tussen gemeenten allerlei oud zeer bestaat, waarvan niemand eigenlijk meer weet, waar het lang geleden nou eigenlijk precies over ging.

'We staan nu aan het begin van een nieuwe raadsperiode met nieuwe wethouders en raadsleden,' zegt hij. 'Dat kan een mooie uitgangspositie zijn om naar eventuele onderlinge samenwerking te kijken.' 'We doen trouwens met alle zes gemeenten al dingen samen,' vervolgt hij. 'Sinds vorig jaar innen we gezamenlijk de gemeentelijke belastingen voor deze zes gemeenten. Dat werkt in de praktijk heel goed. En ik hou ervan zaken pragmatisch te regelen. Een ander voorbeeld van gemeentelijke samenwerking is de regionale leerplichthandhaving. Ook dat werkt goed. Ik weet nog uit de tijd, dat ik ambtenaar was in Amsterdam, dat er toen stadsdelen waren met 30.000, of minder inwoners. Die beschikten dan over één leerplichtambtenaar. Dat werkt niet goed.

Een mooi onderwerp, waar gemeenten de komende tijd goed mee zouden kunnen samenwerken is de decentralisatie van zorgtaken door het Rijk. Door dat samen te doen, kunnen we de zorg kwalitatief beter organiseren en kunnen we door groot in te kopen gunstiger prijzen bedingen.'

Raat erkent, dat de gemeenten, waarmee hij graag zou willen samenwerken ook onderling al volop bezig zijn een samenwerkingsverband op te bouwen, onder de naam Duo Plus. 'Dat moeten ze vooral doen,' zegt Raat. 'Ik vind dat ontzettend goed. Maar je kunt kijken, of er verdere mogelijkheden zijn. Amstelland, waar de betrokken gemeenten deel van uitmaken, heeft een heel logische vorm om samenwerking verder te onderzoeken. Amstelveen en Aalsmeer zijn met 100.000 inwoners in principe groot genoeg, maar er is wellicht meer mogelijk. Daarom, zoals ik zei: de deur staat altijd open.'


Door René de LeeuwAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.