Bijgewerkt: 25 mei 2024

Wethouder Levie reageert op faillissement TVCA

Nieuws -> Sport

Bron: Gemeente Amstelveen / TVCA
17-02-2011

Reactie John Levie (BBA) wethouder sport op de faillissementsaanvraag van de stichting TopVolleybal Combinatie Amstelveen (TVCA):

'Het is jammer, dat het faillissement is uitgesproken. Hoe spijtig ook, het ziet er gelukkig wel naar uit, dat TVCA het seizoen kan afmaken. Verder heb ik goede hoop, dat volleybal, weliswaar op een andere wijze, op het hoogste niveau voor Amstelveen behouden kan blijven.

Stichting Topsport Amstelveen zoekt in samenwerking met de volleybalclubs naar een stabiele oplossing om ook in de toekomst volleybal in de hoogste regionen te kunnen blijven spelen. De eerste gesprekken over samenwerking zijn hierover al achter de rug. Ik heb hier het volste vertrouwen in'.

Levie Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2011)

John Levie, wethouder sport tijdens de raadsvergadering op 9 februari 2011


Stichting stopt, TVCA gaat door

De afgelopen maanden is door het bestuur van TVCA keihard gewerkt om het topvolleybal in Amstelveen in stand te houden. Door het terugtreden van de grootste sponsor was de Stichting TVA in financieel zwaar weer terecht gekomen. Ondanks alle inspanningen lukte het niet om de tekorten die waren ontstaan voldoende af te dekken.

Uiteindelijk moest het bestuur besluiten om het faillissement van de Stichting aan te vragen. Dit is inmiddels gebeurd en op woensdag 16 februari 2011 is het faillissement uitgesproken door de Rechtbank te Amsterdam.

Als gevolg van de hiervoor beschreven situatie was er inmiddels afscheid genomen van enkele direct betrokkenen. Het gaat hier om trainer/coach Chris Gonzalez en de buitenlandse speelsters Mirjana Duric, Dominique Lamb en Brooke Buringrud.

Volley  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2006)

Dirk Landsaat, bestuurslid van de stichting TopVolleybal Combinatie Amstelveen


Nadat duidelijk geworden was dat de Stichting TVA niet meer te redden zou zijn, is met bijstand van de STAV (Stichting Topsport Amstelveen) gekeken, of een doorstart tot tenminste het eind van het lopende seizoen mogelijk is. Een aantal locale partijen is bereid om de helpende hand te bieden. Dat is voldoende voor TVCA om, zij het in afgeslankte vorm, met beide damesteams het seizoen af te maken. Daarbij heeft de Algemeen Manager, Hergen Epema, besloten zijn functie af te bouwen. Zijn taken zullen worden overgenomen door Siep Raap.

In de tussentijd kan worden gewerkt aan een lange termijn oplossing rond talentontwikkeling en topvolleybal in Amstelveen. Daartoe zijn inmiddels op initiatief van en in samenwerking met de STAV hoopvolle contacten gelegd die naar verwachting in de komende maanden tot concrete resultaten zullen leiden.

Het bestuur van TVCA heeft in deze laatstgenoemde ontwikkeling aanleiding gezien om in het bestuur een plek in te ruimen voor de directeur van de STAV. Deze benoeming heeft een tijdelijk karakter en duurt tot de afronding van de gesprekken met (een) nieuwe sponsor(s) een feit is.

Volley  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2006)

De volleybalspelers van Martinus in actie in de Emergohal


Het eerste team heeft een fikse aderlating ondergaan na het vertrek van de eerder genoemde speelsters. Daarnaast is Sharon Zuidema al enige tijd ziek en Judith Blansjaar herstellende van een medische ingreep. Tot het einde van de reguliere competitie en bij de play-offs zal om die reden een beroep gedaan worden op speelsters uit het tweede team. Hierbij zal uiteraard rekening gehouden worden met de bestaande reglementen van de NeVoBo. Voor de resterende periode is Casper Groenhuijzen bereid gevonden om de trainingen en de coaching voor zijn rekening te nemen. In verband met de specifieke situatie zal er nauw overleg zijn met de trainer/coach van het tweede team, Derk de Saegher. De fysiotherapeutische begeleiding is in de goede handen van Joukje Versluijs (Jumph) gekomen.

Na het faillissement van de Stichting worden de activiteiten vooralsnog voortgezet door het qua samenstelling identieke bestuur van de vereniging TVCA. Gedurende een (korte) overgangsfase zal worden gezorgd voor een overdracht aan een nieuw te vormen bestuur voor deze vereniging.

Wij hechten er aan om allen die het volleybal in Amstelveen een warm hart toedragen te bedanken voor de onverzettelijkheid en de inspanningen van de afgelopen periode. Een bijzonder vorm van dank gaat uit naar de speelsters van de beide teams die hun onvoorwaardelijke steun hebben toegezegd en ook heel erg waarmaken. Daarnaast ook naar, Martinus en AMVJ, de beide verenigingen die aan de wieg hebben gestaan van het Amstelveense Topvolleybal.

Het bestuur van Top Volleybal Combinatie AmstelveenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.