Bijgewerkt: 25 juni 2024

Wethouder Koops komt op stoom

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
23-04-2013

Al geruime tijd is de gemeente Amstelveen hard bezig met de voorbereidingen voor  de nieuwe taken die zij komende jaren van het Rijk overneemt. Sinds vorige zomer heeft de gemeente een speciaal programmateam opgericht, dat in een stroomversnelling zit sinds Rob Oudkerk in maart 2013 aan het roer staat.

Om zoveel mogelijk instanties en belangenorganisaties te betrekken bij de organisatie van de nieuwe taken heeft het programmateam al een aantal succesvolle bijeenkomsten met onder meer raadsleden georganiseerd. Grootste knelpunt op dit moment is echter onduidelijkheid vanuit het Rijk.

koops Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Jacqueline Koops (CU), wethouder onder andere Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)


Nieuwe taken, Rijksbeleid weer uitgesteld

ChristenUnie wethouder Jacqueline Koops: “Wij hebben onze zaken op orde. Er staat een stevige programmaorganisatie die deze complexe opdracht goed aan kan. Behalve nieuwe taken, legt het Rijk ons ook een forse bezuiniging op. Om toch goede zorg te blijven bieden, moeten we zorg anders gaan organiseren en keuzes maken.

We hebben inmiddels een zorgvuldige inventarisatie van het sociale domein in Amstelveen gemaakt. Nu wordt het tijd om plannen te maken. Daar hebben we de input van anderen hard bij nodig. Niet alleen van professionals en zorginstanties, maar ook van bewoners, raadsleden en belangenorganisaties.

We hebben al een aantal ‘denktank’ bijeenkomsten met raadsleden georganiseerd. De eerste begin maart, de tweede half maart over de organisatie van de zorg in combinatie met een werkbezoek aan ‘Ons Tweede Thuis’. Op 19 april 2013 hebben we raadsleden bijgepraat over de gevolgen van het Sociaal akkoord.”

Het Sociaal akkoord, dat regering en werkgevers en werknemers op 11 april afsloten, heeft de nodige gevolgen en een jaar uitstel voor de omvorming van de sociale werkvoorziening. Ook op andere terreinen moeten gemeenten wachten op uitwerking beleid door het Rijk, bijvoorbeeld richtlijnen over de AWBZ transitie en hoe gemeenten bezuinigingen op Hulp bij het Huishouden moet doorvoeren.

Ook  zijn er grote onduidelijkheden over de transitie van de jeugdzorg. Ondertussen gaat de gemeente door met de voorbereidingen en houden betrokken partijen zo goed mogelijk op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Raadhuis bijeenkomsten

Binnenkort organiseert de gemeente onder meer een aantal bijeenkomsten op het raadhuis. Op deze bijeenkomsten kan iedereen zijn stem laten horen en meepraten over de nieuwe taken van de gemeente. Daarnaast gaat de wethouder dit voorjaar ook zorginstellingen bezoeken en met belangenorganisaties praten.

Komende jaren gaat het Rijk een aantal taken overhevelen naar de gemeente. Het betreft de hele jeugdzorg, de ondersteuning en verzorging van mensen die oud en ziek zijn, of een handicap hebben en deelname aan de arbeidsmarkt van mensen voor wie het moeilijk is betaald werk te vinden. De gemeente krijgt geld voor die taken.

Het gaat dus ook om een forse bezuiniging. Uitgangspunt van de gemeente bij de invulling van haar nieuwe taken is, dat mensen die zorg en ondersteuning echt nodig hebben daar op moeten kunnen rekenen. Nu en in de toekomst.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.