Bijgewerkt: 25 juli 2024

Wethouder Ellermeijer is in gesprek met particuliere woningverhuurders

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
28-10-2020

De gemeente Amstelveen heeft de afgelopen maanden gesprekken gevoerd met particuliere en institutionele woningverhuurders in Amstelveen. Het ging onder meer over huurverhogingen. 'In deze coronatijd kunnen huurders soms moeilijker de eindjes aan elkaar knopen. Het is goed om te vernemen dat particuliere verhuurders niet massaal de maximale huurverhoging doorvoeren. Ook worden huurders met betaalachterstanden niet uit hun woning gezet' - zegt Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Wonen.

In het algemeen zijn de huurverhogingen dit jaar beperkt gebleven tot de inflatie (2.6%) plus 1%. Enkele verhuurders hanteren voor bepaalde contracten huurverhogingen tot 5,5%. De jaarlijkse huurverhoging wordt gemaximeerd door het Rijk. De gemeente heeft geen wettelijke middelen om bij deze partijen maatregelen af te dwingen. Alle verhuurders waar gesprekken mee gevoerd zijn, geven aan maatwerkoplossingen te bieden aan huurders met financiële problemen als gevolg van de coronacrisis. Te denken valt aan het opschorten van de huur en een afbetalingsregeling. In bepaalde gevallen kan dit ook gaan om (gedeeltelijke) kwijtschelding van de huur. Slechts weinig huurders hebben zich gemeld.

De gesprekken richten zich ook op het bredere beleid van de particuliere verhuurders. 'We hebben 20 partijen aangeschreven, zij zijn samen goed voor zo’n 3.700 woningen in Amstelveen. Dat is een belangrijk aandeel. Door de gesprekken krijgen we inzicht in hun beleid'- aldus wethouder Ellermeijer.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Wonen


Vrijwel alle partijen leggen hun focus op het segment middeldure huur. Een deel van het Amstelveense bezit van deze partijen wordt verhuurd met een gereguleerd (sociaal) huurcontract. Er wordt geen actief beleid gevoerd om deze woningen uit de sociale huur te halen. Gezien eerdergenoemde focus op het middensegment wordt in een aantal gevallen bij mutatie van de huurder een gedeelte van deze woningen geliberaliseerd tot middeldure huurwoningen.

Particuliere verhuurders richten zich vooral op starters en senioren. Meerdere partijen willen graag investeren in wonen en zorg en gaan daarvoor graag een samenwerking aan met woningcorporaties zoals Woonzorg Nederland. De gemeente is met enkele partijen in gesprek over het met voorrang aanbieden van huurwoningen aan Amstelveners en/of senioren. Eén partij biedt al haar woningen nu al aan met voorrang voor Amstelveners, en zorg- en onderwijspersoneel.

De gemeente heeft de particuliere partijen gevraagd mee te denken om de doorstroming uit sociale huurwoningen op gang te houden en blijft hierover met hen in gesprek. Ook blijft de gemeente in gesprek over het aanbieden van woningen aan medewerkers uit de zorg- en onderwijssector. De gesprekken met particuliere verhuurders vloeien voort uit de Woonagenda 2020-2023 van de gemeente Amstelveen. In deze woonagenda is het woonbeleid geformuleerd voor de komende jaren in Amstelveen. Lees ook:  Woonagenda 2020-2023 (pdf 26 pagina’s)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.