Bijgewerkt: 15 juli 2024

Werving vrijwilligers bij Atletiekvereniging Startbaan

Nieuws -> Sport

Bron: Atletiekvereniging Startbaan
01-05-2013

Atletiekvereniging Startbaan start binnenkort een actie om het aantal actieve vrijwilligers binnen de vereniging te vergroten. Vrijwilligerswerk is immers het fundament van een goed functionerende vereniging. AV Startbaan wil met deze actie voor de komende jaren een stevige basis leggen voor een goed functionerende vrijwilligersgroep.

Sportservice Noord-Holland begeleidt Startbaan, net als elf andere Amstelveense verenigingen, bij de wervingscampagne van nieuwe vrijwilligers. Dit gebeurt door middel van de cursus “Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd”, die uit vier workshops bestaat. Uitgangspunt is, dat de vereniging alle leden betrekt bij het initiatief om meer vrijwilligers te werven.

raat Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Estafette wedstrijd bij de Atletiekvereniging Startbaan


Het traject start met het promoten van de vrijwilligerscampagne en het in kaart brengen van de huidige vrijwilligers en vacatures binnen de vereniging. Vervolgens volgt een vooraankondiging per brief of e-mail aan alle leden. Daarna worden alle leden telefonisch benaderd. De laatste stap is het verdelen van passende taken onder de nieuwe vrijwilligers.

“Iedereen heeft het druk, maar iets doen voor je vereniging hoort er bij”,  zo stelt Niels van Weert van Sportservice Noord-Holland. Hij vervolgt: “De vraag aan de leden is dan ook niet, óf zij iets willen doen, maar wat zij willen doen! De sport in Nederland wordt gedragen door de eigen leden. Hoe breder dat draagvlak is, hoe gezonder de vereniging! Het is fantastisch, dat deze twaalf verenigingen er helemaal voor gaan om het fundament van hun vereniging te verstevigen”.

Het succes van deze methode is reeds bewezen. Honderden verenigingen uit heel Noord-Holland hebben dit traject doorlopen en allemaal  hebben  ze inmiddels vele nieuwe vrijwilligers weten te enthousiasmeren en te werven.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.