Bijgewerkt: 20 juli 2024

Werkloze politici moeten solliciteren

Nieuws -> Regering

Bron: Regering
06-07-2009

Er komt een sollicitatieplicht voor politieke ambtsdragers (o.a. ministers, leden van de Tweede Kamer, gedeputeerden en wethouders) die werkloos worden- meldt de Rijksoverheid. De sollicitatieplicht loopt door tot 65 jaar.

Werkloos Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Werkloos


De duur van de uitkering voor politieke ambtsdragers bij vertrek uit hun functie wordt teruggebracht van maximaal zes naar maximaal vier jaar. Alle neveninkomsten van politieke ambtsdragers worden openbaar gemaakt en inkomsten uit nevenfuncties uit publieke en private kas moeten vanaf een bepaald bedrag gedeeltelijk in mindering worden gebracht op de bezoldiging.

De ministerraad heeft op voorstel van minister Ter Horst van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tot deze versobering van de rechtspositie van politieke ambtsdragers besloten. Voor zittende bestuurders zal een overgangsrecht gelden.

Eerder besloot het kabinet om, in het licht van de economische crisis, in deze kabinetsperiode niet tot verhoging van het ministersalaris over te gaan. Ook voor de andere politieke ambtsdragers komen geen salarisverbeteringen. De wetsvoorstellen, die op basis van adviezen van de commissie Dijkstal bij de Tweede Kamer waren ingediend, worden aangepast.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.