Bijgewerkt: 20 juli 2024

Werkconferentie over het Armoedebeleid in het Noorddamcentrum

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
08-06-2019

Op donderdag 6 juni 2019 organiseerde gemeente Amstelveen een werkconferentie met netwerkpartners uit de stad over het thema armoede en de bestrijding hiervan. In het Noorddamcentrum heeft de gemeente samen onder andere met de Voedselbank, het Financieel Café, Humanitas, MEE, Participe, de cliëntenraad, de participatieraad, de Kledingbank, bewindvoerders, scholen uit het primair onderwijs, de bibliotheek en Stichting Vluchtelingenwerk gesproken over het thema armoede. Het was een goede bijeenkomst die van de deelnemende netwerkpartners rapportcijfer heeft gekregen van 8,5.

De bijeenkomst had een drietal doelen. De eerste was om elkaar nog beter te leren kennen. Het tweede doel was om na te gaan wat de gemeente kan verbeteren rondom het beleid voor inwoners met een laag inkomen. En het derde doel was om na te gaan hoe de doelgroep beter bereikt kan worden. De gemeente Amstelveen heeft deze bijeenkomst georganiseerd, omdat men bezig is het beleid voor mensen met een laag inkomen te vernieuwen.

De dag werd afgesloten door Marijn Van Ballegooijen (PvdA) wethouder Zorg en Werk en Inkomen. 'Ik kijk terug op een zeer inspirerende bijeenkomst. Wij hebben elkaar beter leren kennen en weten nu welke prioriteiten onze maatschappelijke partners hebben bij het voorkomen van armoede. Dit is zeker voor herhaling vatbaar. We gebruiken de verzamelde informatie voor een plan om de armoedebestrijding nog verder te verbeteren.'

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2019)

Deelnemers van de Werkconferentie over het Armoedebeleid op 6 juni 2019 in Bovenkerk


De deelnemers van de werkconferentie zijn tevreden over de regelingen die de gemeente kent. Men gaf de gemeente onder andere als tip mee te onderzoeken of de Amstelveenpas kan verbreden naar nog meer (gratis) culturele en sportvoorzieningen. Ook vroeg men te onderzoeken of de gemeente iets kan doen aan de toenemende ziektekosten van inwoners en of het mogelijk is om meerdere computers per gezin te verstrekken. Om het bereik van de regelingen te vergroten gaf men aan nieuwe inwoners via de gemeente of de woningbouwvereniging actief te informeren over de regelingen en informatie breed te delen onder alle inwoners, zodat inwoners elkaar kunnen helpen.

Verder moet de informatie die aan inwoners wordt verstrekt kort en bondig zijn, het liefst in meerdere talen. Ook werd aangegeven de inwoner actief te informeren daar waar de inwoner ook komt. Denk aan de huisarts, de wijkcentra en de scholen. Alle deelnemende partijen waren zeer enthousiast over de bijeenkomst en zouden graag zien dat de gemeente dit soort bijeenkomsten vaker organiseert. 'Goede bijeenkomst, dank daarvoor, dit moeten we vaker doen. Goed om het brede veld te ontmoeten om zo een overzicht te krijgen van het enthousiasme en de brede kennis die aanwezig is. Dat geeft energie.' -aldus wethouder Marijn Van Ballegooijen.

Voorzitter Voedselbank Annick Visser: 'Het was een nuttige bijeenkomst, waar alle organisaties die met hulpverlening op het gebied van armoedebestrijding elkaar konden ontmoeten. We kunnen elkaar versterken en naar elkaar doorverwijzen. We moeten het bereik vergroten. Meer inwoners met een laag inkomen moeten weten van de minimaregelingen. Op de website van alle partijen kan meer doorverwezen worden naar de site van de gemeente, www.amstelveen.nl/minima . Zo kunnen we meer klanten aantrekken die dat nodig hebben en gebruik kunnen maken van de regelingen.'

Na de bijeenkomst bedankte de wethouder de deelnemers en mochten geïnteresseerden als verrassing de St. Urbanuskerk beklimmen.

Regelingen voor minima. De gemeente Amstelveen heeft verschillende (financiële) regelingen om inwoners met een minimum inkomen te ondersteunen. Ook als u werkt en een laag inkomen heeft kunt u in aanmerking komen voor deze regelingen. Bij het Amstelveenloket kunt u niet alleen terecht voor het aanvragen van de regelingen voor inwoners met een laag inkomen maar kunt u ook terecht voor vragen over zorg, welzijn en jeugdhulp. Meer informatie over de minimaregelingen is te vinden op www.amstelveen.nl/minima.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.