Bijgewerkt: 25 mei 2024

Werkbudget 2024 ontheemden uit Oekraïne in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
17-02-2024

Bij de opmaak van de jaarstukken 2023 van Amstelveen is de stand van het lokaal werkbudget Oekraïne geactualiseerd. In de bijlage staat een gedetailleerde weergave van de toegekende budgetten waarover wordt verantwoord in de jaarstukken, ook de voor 2024 aangevraagde bestedingen – meldt het College B en W.

Dagvergoeding 2024 gewijzigd. De vergoeding vanuit het Rijk voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne bedraagt in 2023 € 83 per persoon per nacht (inclusief leefgeldcomponent van € 9). Voor 2024 is die vergoeding verlaagd naar € 61 per persoon per nacht (exclusief leefgeldcomponent). De verlaging van de vergoeding betekent dat het Rijksbudget geen ruimte meer biedt voor opvangkosten van overige vluchtelingen. Hierdoor kan geen invulling meer worden gegeven aan de wens van de raad om de Rijksbijdrage breder in te zetten vanuit het werkkrediet.

Plafond 2023. Van de toegekende budgetten 2023 is € 369.000 niet benodigd gebleken (= "B" in het financieel overzicht). Dit restantbedrag is toegevoegd aan het budget voor 2024. Voor een totaalbedrag van € 1,539 miljoen is sprake van vertraging en faseert het budget naar 2024 (= "C").

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2005)

De Olmenhof was een zorgcentrum van de Stichting Brentano, waar 97 bewoners konden wonen. De Olmenhof telde 75 eenpersoonsappartementen en 11 tweepersoons-appartementen. Het gebouw is nog steeds gelegen in de straat In de Wolken in Groenhof Amstelveen. Voor 2008 waren er nieuwbouwplannen, maar dat ging niet door en in 2024 komen hier Oekraïense vluchtelingen wonen

Plafond 2024. Het plafond t/m 2024 bedraagt € 37,821 miljoen ("D"). Dit past nog binnen de door de raad beschikbaar gestelde middelen van € 38 miljoen. Voor nieuwe aanvragen resteert nog € 0,2 miljoen. Als meer middelen benodigd zijn, zal dit via de reguliere P&C-producten (planning en controlcyclus) aan de raad worden voorgesteld. Via de dagvergoeding, bijdrage leefgeld, algemene uitkering en overige specifieke uitkeringen is een inkomst beschikbaar van € 38,7 miljoen ter dekking van de kosten uit het lokaal werkbudget Oekraïne.

Conclusie. De vergoeding voor de opvang van Oekraïense ontheemden is toereikend voor de te maken kosten. Voor 2024 zijn de grootste kostenposten (hotel, beveiliging, ambtelijke inzet, maatschappelijke ondersteuning en verbouwing Olmenhof) via collegebesluit toegekend. Voor enkele kleinere aanvragen is nog € 0,2 miljoen beschikbaar in het lokaal werkbudget. Lees ook: Bijlage 1 Stand van zaken lokaal werkbudget Oekraïne| (pdf)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.