Bijgewerkt: 18 juni 2024

Wereldvoedselveiligheidsdag van 2024

Nieuws -> EU

Bron: Europese Commissie
07-06-2024

Jaarlijks zijn er wereldwijd naar schatting 600 miljoen gevallen van door voedsel overgedragen ziekten, waarbij ongeveer 420.000 mensen sterven na het eten van besmet voedsel. Ook al hanteert de EU een van de hoogste normen op het gebied van voedselveiligheid ter wereld, het belang van voedselveiligheid kan niet worden onderschat. Daarom herdenken wij ieder jaar op deze dag Wereldvoedselveiligheidsdag.

Het thema van dit jaar onderstreept het belang van voorbereiding op voedselveiligheidsincidenten, hoe mild of ernstig deze ook zijn. Het gaat hier om situaties waarin er een potentieel of bevestigd gezondheidsrisico bestaat dat verband houdt met voedselconsumptie, als gevolg van bijvoorbeeld ongelukken, ontoereikende controles, voedselfraude of natuurrampen.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

De krachtmeting is heel belangrijk voor de koeien, zo wordt de rangorde bevestigd in de stal

Voedselveiligheid is echter breder dan dat. Het speelt een cruciale rol bij het garanderen dat voedsel veilig blijft in elke fase van de voedselketen: van productie tot oogst, verwerking, opslag, distributie, helemaal tot bereiding en consumptie. Hier in de EU bestrijken het beleid en de maatregelen op het gebied van voedselveiligheid ook de gehele voedselketen en zijn

Hier in de EU bestrijken het beleid en de maatregelen op het gebied van voedselveiligheid ook de gehele voedselketen en zijn geconcentreerd op vier belangrijke beschermingsgebieden:-Voedselhygiëne: voedselbedrijven, van boerderijen tot restaurants, moeten de EU-voedselwetgeving naleven, ook bedrijven die voedsel naar de EU importeren:

-Diergezondheid: sanitaire controles en maatregelen voor huisdieren, landbouwhuisdieren en wilde dieren monitoren en beheersen ziekten en traceren de bewegingen van alle landbouwhuisdieren

-Plantgezondheid: detectie en uitroeiing van plagen in een vroeg stadium voorkomt verspreiding en zorgt voor gezonde zaden

-Verontreinigingen en residuen: monitoring houdt verontreinigende stoffen uit de buurt van voedsel en diervoeder

De Algemene Voedselwet regelt de voedselveiligheid in de EU. De Farm to Fork-strategie draagt bij aan het eerlijk, gezond en milieuvriendelijk maken van voedselsystemen. Toezicht houdend op de werkzaamheden op dit gebied is de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA), die onafhankelijke risicobeoordelingen en wetenschappelijk advies levert ter ondersteuning van de voedselveiligheidsnormen van de EU. Als onderdeel van de voedselveiligheidsinstrumenten zorgt het Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) voor de uitwisseling van informatie tussen de lidstaten om een snelle reactie van de voedselveiligheidsautoriteiten te ondersteunen in geval van risico's voor de volksgezondheid als gevolg van de voedselketen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.