Bijgewerkt: 28 september 2022

Week van Lezen en Schrijven 2021 in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
06-09-2021

Twee derde van de Nederlanders geeft aan zelf geen laaggeletterde te kennen. Dit is opvallend, omdat in Nederland 2,5 miljoen volwassenen moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Dat is 1 op de 6 volwassenen. Schaamte en taboe spelen een grote rol. Laaggeletterden houden het vaak jarenlang geheim, zelfs voor familie, vrienden en collega’s.

Van maandag 6 tot en met zondag 12 september 2021 vindt opnieuw de Week van Lezen en Schrijven plaats. Honderden gemeenten, bedrijven, scholen en maatschappelijke organisaties in het hele land organiseren activiteiten om aandacht te vragen voor het leren van basisvaardigheden (lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden).

Afgelopen weekend op 4 september 2021 vond alweer de laatste taalwandeling van het Taalhuis van deze zomer plaats. Burgemeester Tjapko Poppens en wethouder Marijn van Ballegooijen liepen mee als taalcoach. In het kader van de Week van lezen en schrijven zijn er deze week verschillenden activiteiten.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2021)

Marijn van Ballegooijen (PvdA) wethouder Welzijn op het Stadsplein Amstelveen tijdens de taalwandeling met vrijwilligers en taalvragers op 4 september 2021


Marijn van Ballegooijen (PvdA) wethouder Welzijn: 'Taal is belangrijk om mee te kunnen komen in onze samenleving. Mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of spreken, lopen in het dagelijks leven tegen allerlei problemen aan. Het Taalhuis koppelt taalvragers aan taalcoaches. Door middel van diverse activiteiten zoals 1 op 1 taalcoaching, leeskringen, voorlezen, taalcafés of taalwandelingen wordt er gewerkt aan de beheersing van de Nederlandse taal. Het is belangrijk dat we in de Week van Lezen en Schrijven met onder andere een Speciale Taalwandeling en sneldichtwedstrijd extra aandacht vragen voor laaggeletterdheid en de hulp die beschikbaar is.'

Burgemeester Tjapko Poppens: 'Een taalwandeling is een mooie manier om met mensen met een andere achtergrond in contact te komen. De beste manier om een taal te leren is het gesprek aangaan. Het Taalhuis is altijd op zoek naar enthousiaste vrijwilligers, ook mensen uit het bedrijfsleven, zodat deelnemers kunnen praten over werk.'

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2021)

Burgemeester Tjapko Poppens loopt mee als taalcoach tijdens de taalwandeling op 4 september 2021


Het Taalhuis richt zich op volwassenen die de Nederlandse taal beter willen leren lezen, spreken en schrijven. Zowel anderstaligen als laaggeletterde Nederlanders zijn hier welkom. In Amstelveen is een Taalhuis gevestigd, ook zijn er twee taalpunten, taalcafés en leeskringen. Dirma Nagelhout coördinator Taalhuis Amstelland: 'De kracht van het Taalhuis is dat formele Taalscholing volledig is aangesloten bij allerlei vormen van informeel taalaanbod die door vrijwillige inzet is zijn ontstaan. Een Taalpunt is een mini-taalhuis, waar een deel van de werkzaamheden verricht wordt uit het grote takenpakket van het Taalhuis. Taalcoaching is een belangrijk onderdeel en is de grootste groep vrijwilligers binnen het Taalhuis met meer dan 320 coaches in Amstelveen en Aalsmeer. Daarnaast zijn er natuurlijk ook vrijwilligers die een andere rol hebben in het Taalhuis. Al met al is het een groep van zo’n 350 mensen, verdeeld over Amstelveen en Aalsmeer. In Amstelveen is er ook de VoorleesExpress en de Taalvijver; zij richten zich uitsluitend op kinderen tot de leeftijd van ongeveer 14 jaar. Deze vallen strikt genomen niet onder het Taalhuis. Ze vallen wel, net als het Taalhuis, onder Wereldbuur. Het Taalhuis neemt alleen kandidaten aan van 18 jaar en ouder. De VoorleesExpress is digitaal gegaan in coronatijd, waarmee het voorlezen wat normaliter bij de kinderen thuis plaatsvindt toch kon doorgaan.'

Meer informatie is te vinden via: www.amstelveen.nl/wonen-leven/publicatie/onderwijs-en-kinderopvang_aanpak-laaggeletterdheid-taalhuis-amstelland  of bij Taalhuis Amstelland.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.