Bijgewerkt: 3 oktober 2023

Waterschapbelasting fors duurder

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
15-07-2006

Er zijn forse tarief stijgingen aanstaande voor een aantal heffingen van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. Hiertoe heeft het bestuur besloten in het Strategisch Meerjarenplan 2007-2011.

Dit betekent voor de waterschapbelasting dat het tarief voor de Verontreinigingsheffing de komende jaren structureel stijgt met 4,1 procent (exclusief inflatie). Inwoners en bedrijven in het beheersgebied betalen verontreinigingsheffing voor de waterkwaliteit. Voor de ingezetenenomslag, de omslag gebouwd en ongebouwd (de omslagenheffing) voor waterkeringszorg en voor het water-kwantiteitsbeheer en vaarwegenbeheer stijgt het tarief 10,2 procent per jaar.

In het Strategisch Meerjarenplan wordt weergegeven wat het financiële perspectief van AGV wordt voor de komende jaren. Het plan geeft inzicht in de toekomstige kostenontwikkelingen en het effect hiervan op het totale begrotingsvolume en de tariefstij ging voor de komende jaren.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.