Bijgewerkt: 18 juni 2024

Water Poel moet schoner

Nieuws -> Natuur

Bron: Amstelveens Weekblad
19-12-2007

Het is slecht gesteld met de waterkwaliteit van De Poel. Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft een schoonmaakplan gemaakt. Verbetering is hard nodig. ’s Zomers zit er twee keer zoveel fosfor en stikstof in het water als toegestaan. Door de aanwezigheid van veel algen en stof reikt het zicht onder water vaak niet verder dan dertig tot vijftig centimeter. Ook op andere punten scoort het Poelwater slecht.

De Poel Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2005)

De Poel met het raadhuis van Amstelveen


Het vieze water is onder meer het gevolg van het laten instromen van voedselrijk water via de Landscheidingsvaart. Het Hoogheemraadschap wil de Poel daarom isoleren en alleen nog maar water inlaten voor het handhaven van een minimum waterpeil. Het aandeel van regenwater wordt hierdoor groter en het water helderder.

Meer helderheid wordt ook verwacht van het uitgraven van een diep gedeelte. Stof dat daarin wegzakt, wervelt minder gemakkelijk omhoog onder invloed van wind, vissen of vaartuigen. Met het stof gaan ook voedingsstoffen mee de diepte in, waardoor algen minder kans krijgen.

Een andere voorgestelde maatregel is de aanleg van een natuurvriendelijke oever. Daardoor krijgen meer soorten planten en dieren kansen dan nu. Omdat planten voedsel onttrekken, beperken zij de algengroei. Planten verminderen bovendien de kans op het omhoog wervelen van stof vanaf de bodem. Indirect is dit ook weer gunstig voor vissen. Het Hoogheemraadschap wil de kwaliteit van het Poelwater in 2015 in orde hebben.

Een nadeel is dat door het afsluiten van de Landscheidingsvaart een barrière ontstaat voor de recreatievaart. Amstelveen ziet echter graag dat De Poel voor recreatievaart behouden blijft. De gemeente werkt intussen aan een rioleringsplan dat ertoe moet leiden dat de riolen bij zware regenval minder vaak overbelast raken, zodat er minder vaak rioolwater via overstorten in het oppervlaktewater terechtkomt.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.