Bijgewerkt: 30 september 2023

Wat is de toekomst van het Cobra Museum in Amstelveen?

Nieuws -> Politiek

Bron: Herbert Raat
19-09-2023

'Deze week in het Amstelveens Nieuwsblad een interview met wethouder financiën Adam Elzakalai en mij over de toekomst van het Cobra Museum'-schrijft Herbert Raat (VVD) wethouder Kunst en Cultuur in Amstelveen op zijn weblog.

'Ook in Het Financieele Dagblad aandacht voor situatie bij het Cobra Museum in Amstelveen. Al jarenlang wordt er meer geld uitgegeven dan er binnenkomt en vallen bezoekersaantallen tegen. Al sinds 2018 dringen we aan bij het museum om zaken op orde te brengen, lees HIER.

5 voor 12. Het Cobra Museum verkeert in een acute financiële crisis. Veel mensen denken dat de problemen bij het museum plots uit de lucht kwamen vallen, maar er zijn al 20 jaar problemen. Sinds 2003 is er slechts 2 jaar geen verlies geleden, is het museum de Cobra-collectie kwijtgeraakt waarop het bestaan gebaseerd was en blijft ook het publiek weg. Door de jarenlange riskante bedrijfsvoering is het nu 5 voor 12. Begin september vroegen we de gemeenteraad zich te buigen over de vraag of de gemeente het museum financieel moet blijven ondersteunen.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2023)

Adam Elzakalai (VVD) wethouder Financiën en Herbert Raat (VVD) wethouder Kunst en Cultuur in het raadhuis van Amstelveen in september 2023

Sindsdien heeft geldschieter en kunstliefhebber de heer Marius Touwen aangegeven het museum financieel te willen ondersteunen voor de korte termijn met een lening, lees HIER. Op ons initiatief heeft er een gesprek plaatsgevonden met de heer Touwen en is afgesproken om de komende weken met elkaar en Cobra-directeur Stefan van Raay de schouders eronder te zetten om tot een toekomstbestendig plan voor het museum te komen, lees HIER.

Belangrijke grondslag. Het Cobra Museum werd opgericht in 1995 op basis van de Cobra-collectie van Karel van Stuijvenberg. Toen deze na onenigheid in 2002 zijn collectie weghaalde, is een belangrijkste grondslag voor het museum verdwenen. In de jaren hierna heeft de gemeente het museum financieel geholpen.

Weinig bezoekers. De gemeente heeft de DSP-groep in 2021 een onderzoek laten uitvoeren naar de financiële en inhoudelijke positie en het toekomstperspectief van het Cobra Museum, lees HIER. Het DSP-rapport laat een duidelijk patroon zien. De riskante bedrijfsvoering zorgt ervoor dat er te weinig vertrouwen is bij het college om het museum voor de langere termijn financieel te steunen. Ook de ontoereikende bezoekersaantallen geven weinig reden voor vertrouwen. De gemeente geeft jaarlijks een subsidie van ruim € 1,2 miljoen. Dat is afgezet tegen de jaarlijkse bezoekersaantallen van gemiddeld 40.000 tot 50.000 een bedrag van circa € 30 tot € 40 euro per toegangskaartje.

Problemen niet vooruit schuiven. Vanaf 2024 werkt de gemeente met een meerjarige subsidie voor culturele instellingen. Instellingen kunnen voor een periode van 4 jaar subsidie krijgen op basis van een meerjarenplan. Wij adviseren de gemeenteraad om deze subsidie vooralsnog niet te verstrekken, omdat we problemen niet vooruit willen schuiven. Zonder een goed plan is er onvoldoende basis om er veel publiek geld in te steken.

Echt geholpen. Het belang van kunst en cultuur blijft onverminderd hoog. We bezuinigen niet op cultuur en vinden het belangrijk dat er een sterke culturele infrastructuur is in Amstelveen. Veel mensen, waaronder bekende Nederlanders, lees HIER tekenen de petitie om het museum te steunen. Dat is geweldig, maar het museum zou echt geholpen zijn als die mensen de aankomende weken een kaartje kopen, een leuk cadeautje kopen in de museumshop en een kop koffie of glas wijn drinken in het Cobra Café.

Gedegen plan. De behandeling van het raadsvoorstel is vorige week vooruitgeschoven. Momenteel werken wij samen met de heer Touwen en Van Raay aan een gedegen plan van aanpak voor de toekomst van het Cobra Museum dat gedragen wordt door de gemeenteraad, het college van B en W en het Cobra Museum. We hopen van ganser harte dat we samen tot iets komen, waar we trots op kunnen zijn. Maar er zijn geen garanties, wordt vervolgd.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.