Bijgewerkt: 20 maart 2023

'Wat doe JIJ bij brand?

Nieuws -> Brandweer

Bron: Brandpreventieweek
01-10-2010

Driekwart Nederlanders onderschat kans op brand

Brandweer: gebrek veiligheidsbewustzijn blokkeert brandveilig gedrag

Een recente steekproef(1) van de Brandwonden Stichting toont aan, dat 74% van de Nederlanders de kans onderschat, dat er in de eigen woning brand uitbreekt.

Hoewel het merendeel van de ondervraagden wel zegt veel te kunnen doen om de brandveiligheid thuis te verbeteren, blijft het opvallend dat men over het algemeen nog onvoldoende maatregelen neemt om brand te voorkomen, brand te melden en veilig te kunnen vluchten bij brand. De Brandweer komt daarom vanaf 1 oktober 2010 met de kritische vraag: 'Wat doe JIJ bij brand?'. Gevolgd door de oproep: Daar moet je NU over nadenken.

brand Amstelveen
(Foto Ronald van Doorn - 2008)

Brandende flat


Ricardo Weewer, plaatsvervangend commandant van Brandweer Amsterdam-Amstelland en adviseur van de Brandpreventieweken, verbaast zich niet over de uitkomst van de steekproef. 'Mensen hebben over het algemeen het gevoel: brand overkomt mij toch niet. Helaas is het brandveiligheidsbewustzijn dus nog steeds onvoldoende ontwikkeld.

Daardoor nemen mensen minder eigen verantwoordelijkheid om daadwerkelijk maatregelen te nemen om brand te voorkomen, brand te ontdekken en snel te kunnen vluchten. Simpel gezegd: te weinig veiligheidsbewustzijn blokkeert het nemen van de eigen verantwoordelijkheid. Daar gaan we door acties in de Brandpreventieweken verandering in brengen.'

Onderzoek verklaart gebrek aan daadkrachtig handelen

Eerder onderzoek(2) spreekt van 'cognitieve dissonantie': mensen hebben de neiging om het voor zichzelf goed te praten, dat zij (te) weinig aan brandveiligheid hebben gedaan. Zij weten bijvoorbeeld dat zij niet genoeg maatregelen hebben getroffen. Maar omdat zij denken dat het hen niet overkomt, berusten zij in deze gedachte.

Zo ontstaat onderschatting van brandgevaar. De resultaten van de steekproef van de Brandwonden Stichting onderschrijven dergelijk gedrag. 74,2% van de ondervraagden achtte de kans op brand in huis kleiner dan 1 op 10.000. Maar met gemiddeld 7.000 woningbranden op 7 miljoen woningen, is de echte kans 1 op 1.000.

Brandweer gaat actief de strijd aan

De hele maand oktober voeren de Nederlandse brandweerkorpsen de actie 'Wat doe JIJ bij brand? Daar moet je nu over nadenken!'. Door een korte brandveiligheidstest  op www.watdoejijbijbrand.nl worden consumenten geconfronteerd met hun eigen gedrag. De actie 'Wat doe JIJ bij brand?' richt zich op veiligheidsbewustzijn, het plaatsen van een werkende rookmelder en het oefenen van een vluchtplan. Deze actie wordt actief ondersteund door de Brandwonden Stichting met tv-spots en het verspreiden van de boodschap dat de kans op het meemaken van een woningbrand zeer reëel is. (1 op 1000 wordt afgezet tegenover de kans op het winnen van de hoofdprijs in de loterij: 1 op 10.000.000.)

Rookmelder Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2007)

Een rookmelder (soms brandmelder genoemd) is een apparaat, dat alarm slaat na detectie van rookdeeltjes, die kunnen wijzen op een (beginnende) brand


Verstikkende ervaring

De aftrap van de Brandpreventieweken vindt plaats op 1 oktober in Noord Limburg in de Gemeente Horst aan de Maas Op de grote regionale beurs 'Hiltho' zal de lokale brandweercommandant samen met de duizendste bezoeker van de beurs als eerste een rookcontainer ingaan.

In deze nagebouwde woonkamer kan worden ervaren hoe donker en verstikkend een huisbrand kan zijn. Iedereen die dat meemaakt, snapt direct het belang van het nemen van brandveilige maatregelen. Kijk ook op de website: http://www.watdoejijbijbrand.nl Hoe brandveilig leeft u? Doe de test! Website:  Nederlandse Branwonden Stichting Website: Jeugdbrandweer Amstelveen

De Nationale Brandpreventieweken zijn een samenwerkingsverband van de Nederlandse Brandwonden Stichting, de NVBR (Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding), het NIFV (Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid) en Consument en Veiligheid en ontvangt een bijdrage van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

(1) Steekproef 'Brandveiligheid' 23-09-2010 in opdracht van de Brandwonden Stichting. 

(2) Hertog, E. den, Brandveiligheid, inventariserend onderzoek naar brandveiligheidsmaatregelen, Ruigrok, Amsterdam: 2007

Bijlage:  Onderzoekscijfers Onderzoek_BrandveiligheidAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.