Bijgewerkt: 3 oktober 2023

Waardering voor website gemeente Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
28-07-2009

De inhoud van de website van de gemeente Amstelveen behaalt een vierde plaats in een onderzoek naar de kwalitatieve inhoud van de websites van de 50 grootste gemeenten in Nederland. Amstelveen behaalde een kwaliteitspercentage van 73%. De onderzochte gemeenten scoorden gemiddeld 53%.

Amstelveen Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

De homepage van de website van de gemeente Amstelveen op 28 juli 2009


Het onderzoek is uitgevoerd door advies-bureau Impactive. Impactive heeft in het onderzoek, onder de naam Klopt Het?® 2009, de inhoud van de website beoordeeld op actualiteit, vindbaarheid, gebruik van jargon en afkortingen en verwijzingen. Daarbij was de controle op actualiteit het belangrijkste onderdeel. De Amstelveense site haalde hierbij een score van 77%.

Er is gekeken naar zaken als: Gebruikt de website verouderde termen zoals huursubsidie, bouwmelding en bijstandswet zonder te wijzen op de nieuwe begrippen? Zijn  recente wetswijzigingen opgenomen, zoals het niet meer mogelijk zijn van de flitsscheiding, inburgeringexamen in het land van herkomst en nieuwe regels voor planschadevergoedingen? De gemiddelde score van de onderzoeksgemeenten naar de actualiteit was 46%.

Frans Hellendall, wethouder ICT en Dienstverlening: “Burgers mogen er vanuit gaan dat de informatie die de overheid verstrekt klopt. Internet wordt steeds meer ingezet als informatiebron. Dan moet de inhoud wel actueel zijn. De gemeente stopt hier veel energie in. Ik ben verheugd dat uit dit onderzoek blijkt, dat Amstelveen hierin slaagt.”Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.