Bijgewerkt: 17 juni 2024

Vrijheidslezing door de Joodse onderduiker Peter Hein in Aalsmeer

Nieuws -> Aalsmeer

Bron: Constantijn Hoffscholte
01-05-2017

Vrijdag 5 mei 2017 organiseren de Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer en het Boekhuis weer een Vrijheidslezing. Spreker is Peter Hein, die het aangrijpende verhaal zal vertellen van de onderduikbelevenissen van zijn ouders en hemzelf tijdens de Tweede Wereldoorlog. De in Friesland woonachtig Peter Hein (1939) is gynaecoloog in ruste, beeldhouwer en auteur. Hij schreef verschillende boeken over zijn familie, waarin de geschiedenis wordt verteld van een Joods gezin, dat gescheiden van elkaar moet onderduiken. De onderduik van de ouders van Hein op 12 adressen is een verhaal van verraad en ontsnapping, omzwervingen, wanhoop, honger en kou. De auteur stuitte bovendien op een verzwegen kwestie: zijn ouders werden valselijk beschuldigd van het verraden van een onderduikadres, waardoor vier mensen omkwamen. Na de oorlog praatte de moeder van Peter Hein alleen maar over de oorlog, terwijl zijn vader voornamelijk zweeg.

Foto Amstelveen
(Foto P. Heijn - 2015)

Peter Hein (1939)


Zelf zat de auteur als kind, gescheiden van zijn ouders, ook op vele adressen ondergedoken. Hij maakte van nabij mee hoe de oorlog voor de Joden en zeker voor de meeste Joodse kinderen die het overleefden na vijf jaar niet afgelopen was. Er was veel antisemitisme, de ontvangst door de Nederlanders was kil en voor Peter, die zijn ouders niet meer herkende, was het alsof hij opnieuw bij vreemde mensen onderdook, al waren het dan nu zijn eigen ouders.

Reserveren: Met zijn boeken en zijn persoonlijke verhaal als uitgangspunt geeft Peter Hein op vrijdag 5 mei de Vrijheidslezing in Aalsmeer. De lezing is in De Oude Veiling, Marktstraat 19 en begint om 20.00 uur. Iedereen is welkom om deze Bevrijdingsdag te komen luisteren naar dit bijzondere verhaal, waarin de auteur ook zal ingaan op de vraag wat vrijheid voor hem betekent in de huidige tijd. Entree is slechts 5 euro p.p. Reserveren bij het Boekhuis: boekhuis@boekenhof.nl  of tel. 0297-324454. Meer informatie: http://www.4en5meiaalsmeer.nl/Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.