Bijgewerkt: 26 september 2023

Vrijgeven van invalideparkeren duur

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
08-09-2005

Het vrijgeven van het parkeren voor invaliden kost jaarlijks circa € 125.000,-. Niet uitgesloten wordt dat er effecten zullen zijn die de inkomstenderving verder verhogen.

Dit staat in een ambtelijk advies aan het college van B en W. Berekend zijn de financiële consequenties wanneer wordt toegestaan dat houders van een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) gratis parkeren op reguliere betaalde plaatsen op het maaiveld.

Ten gevolge van een verdere vergrijzing van de bevolking wordt een toename van het aantal bezitter van gehandicaptenparkeerkaarten verwacht. „Bij een gelijkblijvend aantal betaalde parkeerplaatsen, resulteert dit in een permanente bezetting door gratis parkerende houders van een GPK van ruim veertien procent van de parkeerplaatsen," aldus het ambtelijk advies.

„In 2004 bedroegen de inkomsten van parkeermeters in Amstelveen circa € 880.000,-. Als dan ruim veertien procent van deze plaatsen door niet-betalers bezet gaan worden, betekent dat een inkomstenderving van ongeveer € 125.000,-, waarvoor nog geen dekking is gevonden."

„Aangezien de parkeerbelasting een algemeen dekkingsmiddel is, gebaseerd op kostendekkendheid, zou een gevolg kunnen zijn dat (sommige van) de overige parkeertarieven, zoals bijvoorbeeld die van bewoners- en bedrijfsvergunningen, moeten worden verhoogd.

" In het advies wordt gewaarschuwd voor bijeffecten, die de kosten negatief beïnvloeden. „Van de maatregel gaat een aantrekkende werking uit en Op maaiveldniveau komen minder parkeerplaatsen voor betaalde bezoekers beschikbaar."
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.