Bijgewerkt: 25 juni 2024

Vrije beleidsruimte sociale huurwoningen komende 2 jaar naar 50%

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
09-04-2013

De Stadsregio Amsterdam is in overleg met de regionale corporaties akkoord met het voorstel van het college van B en W van Amstelveen om de vrije beleidsruimte voor sociale huurwoningen de komende twee jaar te verhogen naar 50%. Deze verhoging zorgt ervoor, dat meer Amstelveners een kans maken op een sociale huurwoning in Amstelveen.

De Stadsregio is akkoord gegaan met het voorstel van Amstelveen onder voorwaarde, dat er maatregelen worden genomen om de druk op de sociale huurwoningenmarkt te verminderen. Zo wordt een nieuwbouwprogramma gerealiseerd, dat bestaat uit met name sociale huurwoningen, sociale koopwoningen en middeldure huurwoningen. Hiermee zal de doorstroom in Amstelveen verbeteren. Daarnaast wordt actief gewerkt aan het verminderen van scheefwonen. Ook pakt de gemeente Amstelveen woonfraude harder aan, zodat sociale huurwoningen terechtkomen bij bewoners die er recht op hebben

groot Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Jan-Willem Groot, (CDA) wethouder Wonen


De vrije beleidsruimte van woonruimteverdeling voor Amstelveen en collega-gemeenten werd in 2008 vastgelegd in het Convenant Woonruimteverdeling. Lokale overheden beschikken over deze vrije beleidsruimte om plaatselijk maatwerk te kunnen leveren en knelpunten op de woningmarkt op te lossen.

Uit onderzoek blijkt, dat in Amstelveen, in vergelijking tot andere gemeenten van grotere omvang, lokale woningzoekenden minder snel een vervolgstap op de woningmarkt maken. Het aandeel Amstelveners, dat een sociale woning weet te bemachtigen in Amstelveen is slechts 43%, terwijl het gemiddelde in de regio ruim boven de 70% ligt.

De beschikbare lokale beleidsruimte van 30% gaat nu voornamelijk op aan voorrang voor bijzondere groepen zoals medisch urgenten, ouderen of mensen die terugkeren uit de maatschappelijke opvang.

Wethouder Wonen Jan-Willem Groot (CDA): “Huishoudens met een laag inkomen hebben nu te weinig kansen op de Amstelveense woningmarkt. Met de verhoging van de vrije beleidsruimte van 30% naar 50% kunnen we die kansen aanzienlijk vergroten. Op deze manier hopen we uit te komen op het regionale gemiddelde. Daarnaast pakken we woonfraude harder aan en maken we gebruik van doorstroom experimenten.”Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.