Bijgewerkt: 21 juli 2024

Vragen van Actief voor Amstelveen over het bouwproject aan de Amsterdamseweg

Nieuws -> Politiek

Bron: Actief voor Amstelveen
06-03-2021

Actief voor Amstelveen stelt mondelinge vragen in de vergadering van de commissie Ruimte, Wonen en Natuur op 11 maart 2021 over de ontwikkelingen van de voormalige Kwik-Fit garage aan de Amsterdamseweg. Afgelopen week werden bewoners in de buurt opgeschrikt door de presentatie die een projectontwikkelaar gaf over de bouw van een nieuw appartementencomplex op die plek.

Foto Amstelveen
(Bron AVA - 2020)

Michel Becker fractievoorzitter van Actief voor Amstelveen (AVA)


Er ontstond terecht verbijstering over het bouwgedrocht van een overigens ons onbekende projectontwikkelaar. We hebben daarover enkele vragen aan de wethouder. Hoe kijkt de wethouder aan tegen de omvang van dit plan en hoe verhoudt een dergelijk plan zich met de monumentale bescherming van het vm. Kwik-fit garage? Is dat niet in strijd met elkaar? Kan de wethouder toezeggen dat de gemeente niet voornemens is een dergelijk omvangrijk plan te steunen?

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Het pand aan de Amsterdamseweg 484-488 in Randwijck is een bekend en markant historisch pand met kenmerken van de Amsterdamse School. Het heeft een unieke en opvallende vormgeving met veel glas-in-loodramen. Het is in 1924 gebouwd als garage Zenith met bovenwoningen en is een ontwerp van de gebroeders Esther. Volgens de Vereniging Historisch Amstelveen is het uniek dat een garage uit deze periode nog zo gaaf is


Het is ons niet duidelijk geworden of de wethouder en/of de ambtelijke medewerkers van de actie van de projectontwikkelaar op de hoogte was. Zo nee, hoe kan dat? Is er geen enkel contact geweest? Tussen de regels van persberichten doorlezend, vermoeden wij echter dat er wel degelijk contact met de gemeente is geweest. En eveneens in de pers lezend, lijkt het er op dat de wethouder de actie van de projectontwikkelaar vergoelijkt en aanduidt als een soort proef met participatie volgens de nieuwe Omgevingswet. Kan de wethouder dat bevestigen? Is de wethouder met ons van mening dat een serieuze participatie niet gebaat is met experimenten, waarbij de gemeente niet is betrokken? Wil de wethouder deze actie daarom hartgrondig afkeuren?

Kan de wethouder toezeggen dat het college haar uiterste best zal doen om de buurtgemoederen gerust te stellen door vanuit de gemeente een schriftelijke reactie aan de buurtbewoners te sturen?Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.