Bijgewerkt: 19 januari 2022

Vragen van AVA over WOB-verzoek van actiecomité Veilig Bovenkerk

Nieuws -> Politiek

Bron: Actief voor Amstelveen
01-11-2021

Michel Becker fractievoorzitter van Actief voor Amstelveen zal tijdens komende raadsvergadering op 10 november 2021 mondelinge vragen aan College B en W stellen over (niet) afhandeling van het WOB verzoek van het actiecomité Veilig Bovenkerk.

Het actiecomité Veilig Bovenkerk heeft op 20 mei 2021 een WOB verzoek ingediend tot het krijgen van stukken over de aanleg van de bus sluis in de Noordammerweg/Legmeerdijk. Die informatie is, ondanks de daarvoor geldende wettelijke termijn, nog steeds niet verstrekt. De normale termijn daarvoor is 4 weken dan wel 8 weken na uitstel.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2021)

Michel Becker fractievoorzitter van Actief voor Amstelveen (AVA)


Wij vernemen uit verschillende procedures dat de procedure en het contact tussen gemeente en actiecomité ook bijzonder stroef verloopt. Het actiecomité heeft met enige regelmaat contact met de gemeente opgenomen over de stand van zaken. Eerst bleek het verzoek onvindbaar, later toen het boven water kwam werd door de gemeente gevraagd om meer tijd. Na ingebrekestelling van de gemeente door het actiecomité werden wederom geen stukken geleverd. Dat heeft het actiecomité ertoe gebracht om de rechter in te schakelen.

Het actiecomité heeft de stukken gevraagd om na te kunnen gaan of de gemeente  terecht heeft besloten de bus sluis aan te leggen. Wij hebben daarover een aantal vragen:

Is het college van mening dat zowel burgers en overheid zich aan wetten en wettelijke termijnen moeten houden?

Waarom zijn de gevraagde stukken dat niet binnen de geldende termijn aan het actiecomité verstrekt?

Hoe is het mogelijk dat het WOB verzoek “tussen wal en schip” is geraakt?

Waarom is tot tweemaal toe verstrekking van de gevraagde informatie uitgesteld?

Is het college bereid het WOB-verzoek toe te kennen en de gevraagde gegevens te verstrekken binnen twee weken?

Michel Becker, fractievoorzitterAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.