Bijgewerkt: 5 maart 2024

Vragen VVD over overlast in Middenhoven

Nieuws -> Gemeente

Bron: VVD-Amstelveen
12-11-2007

Schriftelijke vragen van de VVD-fractie op basis van artikel 33 van het reglement van orde.

Bewoners in het winkelcentrum van Middenhoven ondervinden de laatste tijd weer ernstige overlast. Sommige bewoners denken er zelfs aan om te verhuizen. De overlast is niet nieuw de afgelopen jaren waren er met regelmaat klachten over het gedrag van jongeren. De gemeente heeft toen voor het gebied een plan van aanpak gemaakt en er is extra toezicht ingehuurd.

Inmiddels is het extra toezicht weer afgeschaft en zijn de bewoners weer terug bij af. Vooral op de avonden als het jongerencentrum het Galjoen dicht is, maandag en dinsdagavond en de zaterdagvond, loopt het de spuigaten uit. De VVD vindt de situatie dat bewoners weggepest worden in Amstelveen onacceptabel en wil dat het college snel maatregelen neemt.

Over de situatie heeft de fractie van de VVD de volgende vragen aan het college van B&W:  1. Bent u ervan op de hoogte dat de overlast in Middenhoven toeneemt?

  2. Zo nee, bijgevoegd vindt u gegevens van Amstelveners die geconfronteerd worden met de overlast. De gegevens zijn vertrouwelijk omdat de bewoners angst hebben voor represailles van sommige jongeren als er bekend wordt wie er klaagt*.

  3. Is het college bereid om op korte termijn het extra toezicht weer in te huren?

  4. Zo nee, waarom niet?

  5. In het plan van aanpak overlast Middenhoven is een persoonsgerichte aanpak opgenomen. Hoe staat met de uitvoering van het plan en vooral met de persoonsgerichte aanpak. Bijvoorbeeld hoeveel gesprekken zijn er al gevoerd met ouders van overlastgevende jongeren en hoeveel jongeren zijn doorverwezen naar het jeugdinterventieteam?


Herbert Raat

VVD-Amstelveen

* bijlage vertrouwelijke brief


Lees verder:  op de weblog van Herbert Raat
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.