Bijgewerkt: 21 juni 2024

Vragen ChristenUnie over de toekomst van het Amsteleiland

Nieuws -> Gemeente

Bron: ChristenUnie-Amstelveen
24-04-2009

Geacht college,

In de gemeenteraadsvergadering van september 2007 is de Nota van Uitgangspunten (NvU) Amsteleiland behandeld. Tijdens die vergadering heeft U, bij monde van wethouder Pols, gesteld dat het uw streven is om “de woningen die er staan te behouden”. Voorts heeft U  nogmaals bevestigd, zoals in het toenmalige raadsvoorstel was geformuleerd, dat U “waarborgen voor de bewoners eist”.

Inmiddels is de huidige projectontwikkelaar overgegaan tot het slopen van enige loodsen op het eiland. Ook hebben bewoners van de bestaande woningen op het Amsteleiland van de projectontwikkelaar gehoord dat sloopvergunningsaanvragen zijn aangevraagd voor hun woningen. Ik neem aan dat de gemeente (lees: het College) daarvan op de hoogte is.


Het lijkt de bedoeling van de projectontwikkelaar te zijn om het eiland eerst geheel te ontruimen c.q. te slopen om het eiland vervolgens dan pas te bedenken of te beslissen of en hoe het eiland opnieuw moet worden ingevuld dan wel het eiland weer te verkopen. Dit leidt er echter toe dat op dit moment voor de bewoners volstrekt onhelder is wat er met hun woningen en met het eiland gaat gebeuren. Uiteraard leidt dit tot grote onrust bij de bewoners. Zij hebben er problemen mee als zij zouden moeten vertrekken zonder dat er concrete plannen zijn die zijn goedgekeurd door de gemeente.

Naar aanleiding daarvan stel ik u de volgende vragen.  1. Is het juist dat sloopvergunningen zijn aangevraagd voor de bestaande woningen op het Amsteleiland?

  2. Hoe verhoudt zich dat met Uw toezeggingen in bovengenoemde gemeenteraadsvergadering?

  3. Hoe groot is de kans dat de sloopvergunningen door de gemeente worden verleend?

  4. Wat gebeurt er met de bewoners als de sloopvergunningen worden verleend? Krijgen zij schadevergoeding en/of vervangende woonhuizen toegewezen door de gemeente of op andere wijze een compensatie?

  5. In hoeverre wordt de projectontwikkelaar door de gemeente gestimuleerd om de huizen op het eiland te behouden?

  6. In hoeverre worden de stappen van de ontwikkelaar door de gemeente gevolgd en/of gecorrigeerd?

  7. Kunt u informatie geven over wie de huidige projectontwikkelaar is?

  8. Wanneer zendt U de Nota van Eisen ter behandeling in de gemeenteraad?


In afwachting van uw berichten,

Hoogachtend,

Jacqueline A. Koops-Scheele

Fractievoorzitter ChristenUnieAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.