Bijgewerkt: 25 juni 2024

Vragen VVD-fractie over de aanpak scooteroverlast

Nieuws -> Gemeente

Bron: VVD-fractie Amstelveen
11-03-2008

Schriftelijke vragen van de VVD-fractie Amstelveen aan het college van B en W op basis van artikel 33 van het reglement van orde.

vvd logo Amstelveenweb
(VVD - 2008)Tijdens bezoeken van de VVD aan wijken als Groenhof, De Brink en Het Westwijkplein bleek dat bewoners veel overlast ondervinden. Het lijkt erop dat in Amstelveen er een paar etters zijn die er een sport van maken om het leven van andere Amstelveners en ondernemers te verzieken. Vernielingen, geschreeuw en gescheur met scooters tot diep in de nacht komen te vaak voor.

Onveilig

Hierdoor ontstaat het beeld dat alle Amstelveense jongeren er een potje van maken. Toch is het zeer zorgelijk dat een kleine 30% van de Amstelveners zich onveilig voelt, dat is veel meer dan de rest van Nederland en zelfs meer dan Amsterdam. Bijna alle omwonenden van het winkelcentrum in Middenhoven heeft overlast van hangjongeren. Bijna 40% heeft zelfs overwogen om te verhuizen vanwege de overlast, zo bleek uit een onderzoek van het wijkplatform onlangs.

Preventie

Op dit moment moeten automobilisten hun rijbewijs inleveren als zij meer dan 50 kilometer te hard rijden. De VVD zou het hetzelfde willen bij overlast met scooters. Boetes zijn prima maar als agenten kunnen zeggen: kom over drie weken je scooter maar ophalen op het bureau, dan doet dat meteen pijn bij de overlastveroorzaker. Ook gaat hier een preventieve werking vanuit naar jongeren uit omringende steden die hier naar toe komen.

scooter Amstelveenweb
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Blauwe scooter


De politie ziet het plan wel zitten. "Wij kunnen als uiterste middel zelfs een scooter al in beslag nemen als iemand er herhaaldelijk mee voor overlast zorgt", zegt woordvoerster Ellie Lust. "We mogen zaken innemen om de overtreding te stoppen of eventueel verboden onderdelen van de scooter halen. We delen nu wel al boetes uit voor geluidshinder, maar ieder middel om overlast nog beter te bestrijden is wat ons betreft welkom *.

De vragen:

Daarom heeft de fractie van de VVD de volgende vragen aan het college van B en W:  1. 1. Hoeveel scooters worden er op basis van de huidige landelijke regeling voor bestrijding van overlast jaarlijks in beslag genomen?

  2. 2. Is het college het met de politie eens dat ieder middel om overlast te bestrijden met scooters welkom is?

  3. 3. De door scooters veroorzaakte overlast in de voor de nachtrust bestemde tijd hangt doorgaans ook samen met een gewone WVW overtreding, rijden op het trottoir. Acht  het college het gewenst en mogelijk, dat zeker bij herhaalde overtreding - de overlast veroorzakende scooter - in beslag wordt genomen, dan wel aan het verkeer wordt onttrokken?

  4. 4. Indien het Strafrechtelijk / Wegenverkeersrechtelijk instrumentarium ontoereikend zou blijken om middels inbeslagneming een einde te maken aan de overlast en hinder in vaak door ouderen bewoonde buurten, zou de Burgemeester het geïndiceerd achten onder omstandigheden, welke de openbare orde verstoren en een zodanige inbreuk vormen van de orde en rust, dat niet meer kan worden gesproken van een aanvaardbaar niveau daarvan, een bevel te geven als bedoeld in artikel 172 lid 3 van de Gemeentewet?

  5. 5. Acht de Burgemeester het middel van gebiedsontzegging onder omstandigheden een middel om de overlast te doen ophouden?Hans Bulsing, Herbert Raat VVD-fractie Amstelveen


* Telegraaf 12 februari 2008


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.