Bijgewerkt: 4 maart 2024

Vraag naar sociale huurwoningen neemt opnieuw toe

Nieuws -> Regio

Bron: Stadsregio Amsterdam
29-09-2010

In de Stadsregio Amsterdam is in 2009 het aantal actief woningzoekenden op de markt van sociale huurwoningen met 2% toegenomen naar 91.151. Dit blijkt uit de Rapportage Woonruimtebemiddeling 2009 van de Stadsregio Amsterdam en het Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad.

In 2008 was het aantal actief woningzoekenden (degenen die daadwerkelijk op een beschikbare woning reageren) nog 88.773. Meer dan 450.000 mensen staan ingeschreven als woningzoekende bij WoningNet. Hiervan zoekt dus maar een deel actief naar een sociale huurwoning.

Woningen vaker geweigerd, inschrijfduur stijgt

Gemiddeld werd in 2009 door 146 mensen gereageerd op een sociale huurwoning op WoningNet, iets meer dan in 2008. Toch weigeren mensen ook vaker woningen: van alle inschrijvers accepteerde in 2008 gemiddeld kandidaat 6,1 de woning; in 2009 was dit kandidaat 6,6.

Bij acceptatie van een woning staan startende huurders (mensen zonder eigen zelfstandige woning) gemiddeld 7,3 jaar ingeschreven als woningzoekend. Dit is een half jaar langer dan in 2008. Doorstromers (mensen met een zelfstandige woning) hebben een gemiddelde woonduur van 16,4 jaar, een lichte daling ten opzichte van een jaar eerder. Wel is er sprake van een grote spreiding rondom deze gemiddelden.

Zo zoekt één op de acht starters minderdan twee jaar naar een woning. En een woonduur van vijftien jaar wil niet zeggen dat woningzoekenden vijftien jaar moeten wachten op een woning. Tenslotte zullen bewoners zich pas weer actief als woningzoekende op de woningmarkt begeven nadat ze ergens een aantal jaren hebben gewoond.

Zoektijd

Er is dit jaar voor het eerst onderzoek gedaan naar de zoektijd; de periode tussen de datum waarop een woningzoekende voor het eerst reageert op een woning en de datum dat diegene een woning accepteert. De werkelijke zoektijd blijkt sterk te verschillen van de inschrijf- of woonduur. Gemiddeld wordt 3,1 jaar gezocht naar een sociale huurwoning in de stadsregio.

Rapportage woonruimtebemiddeling 2009

Al deze en meer cijfers zijn te vinden in de Rapportage Woonruimtebemiddeling 2009 Stadsregio Amsterdam. De rapportage is te downloaden op www.stadsregioamsterdam.nl  en www.afwc.nl .Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.