Bijgewerkt: 28 november 2021

Voortgang van het Goudsmit project

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
05-08-2014

Peter Bot (BBA) wethouder Groen informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen.

Geachte raadsleden,

'Op 15 juli 2014 heeft het college van B en W besloten medewerking te verlenen aan het initiatief van de heer Goudsmit om zijn pand aan de Parelvisserslaan 1 te verduurzamen. Dit initiatief is in meerdere opzichten vooruitstrevend en het verduurzamen van het pand kan een voorbeeld zijn voor andere bedrijven en eigenaren in Amstelveen. De gemeente heeft als ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn. Dit initiatief sluit aan op deze ambitie en past volledig binnen het Collegeprogramma Ruimte voor Amstelveen.

De gemeente heeft geconstateerd, dat de heer Goudsmit -tegen de afspraken in- voortijdig gestart is met het verwijderen van groten struiken en bomen op gemeentegrond. Ook heeft hij veel meer gekapt dan was afgesproken. Hierdoor is het vertrouwen van de gemeente geschaad.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Peter Bot (BBA) wethouder Groen


Voordat het college besloot, heeft zij zorgvuldig gekeken naar de benodigde maatregelen in het groen en de compensatie ervan door Goudsmit. Voor de uitvoering van dit initiatief moet namelijk een aantal bomen gekapt worden. De Groenraad is geconsulteerd en ondersteunt het initiatief. Met de heer Goudsmit is afgesproken, dat hetzelfde aantal bomen elders terug geplant zou worden ter compensatie. Verder is een flora- en fauna onderzoek opgestart.

De kap zou op zijn vroegst per medio augustus aanvangen. Het flora- en fauna onderzoek zou dan zijn afgerond. Op 15 juli berichtte de gemeente de bewoners van de Bankrashof flat over de geplande activiteiten. Tot onze verbazing is de heer Goudsmit in de week van 21 juli zelfstandig, zonder overleg aan de slag gegaan. Hij verwijderde een flinke strook heesters en bomen om zodoende de groene wand aan de westzijde van het gebouw aan te kunnen leggen.

Na het constateren van deze actie heeft het college de kapwerkzaamheden direct laten stopzetten. Hierop volgend is de gemeente in gesprek gegaan met Goudsmit en met de bewonersvereniging van de Bankrashof flat. Ook is de Groenraad geïnformeerd.

Ik ben van mening, dat Goudsmit te voorbarig heeft gehandeld en de gemaakte afspraken met voeten heeft getreden. Vandaag zal ik de heer Goudsmit persoonlijk om tekst en uitleg vragen. Hij zal minimaal de aangerichte schade moeten compenseren. Vanavond spreek ik bewoners van de Bankrashof flat om te horen, hoe zij over het project denken. Daarna, zal ik, in overleg met de gemeenteraad, verdere beslissingen nemen over de voortgang van het project.

Mochten we komen tot het voltooien van het project, dan kan dat alleen onder de voorwaarde, dat de afspraken correct worden nagekomen. Om dit te kunnen garanderen onderzoek ik de mogelijkheden hiervoor. Het college ondersteunt initiatieven van bewoners en bedrijven die ten goede komen aan de samenleving. Dit moet echter wel in goede samenspraak en met in achtneming van voorwaarden. De manier, waarop Goudsmit zijn initiatief tot nu toe in praktijk heeft gebracht is onacceptabel.' – aldus wethouder Bot.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS