Bijgewerkt: 28 mei 2024

Voorstel voor duurzaamheidsleningen woningeigenaren in Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: D66-Amstelveen
22-07-2018

Op initiatief van de fractie van D66-Amstelveen is de gemeenteraad van Amstelveen tijdens de vergadering van woensdag 18 juli 2018 unaniem akkoord gegaan met een voorstel om duurzaamheidsleningen voor woningeigenaren aan te gaan bieden via een landelijk fonds. Met een duurzaamheidslening kunnen particuliere woningeigenaren tegen aantrekkelijke voorwaarden en een zeer gunstig rentetarief geld lenen voor bijvoorbeeld betere isolatie, zonnepanelen of een warmtepomp.

Foto Amstelveen
(Bron D66-Amstelveen - 2018)

Harmen van der Steenhoven fractievoorzitter van D66-Amstelveen


De motie roept het college van B en W op om bij de uitwerking van het coalitieakkoord te onderzoeken of aansluiting gezocht kan worden bij de mogelijkheden die het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) biedt voor het aanbieden van een gemeentelijke duurzaamheidslening aan particulieren. Concrete voorbeelden van maatregelen die met de duurzaamheidslening uitgevoerd kunnen worden zijn onder anderen: het plaatsen van HR++ glas, zonnepanelen, warmtepomp en het aanbrengen van betere vloer- of dakisolatie. Harmen van der Steenhoven D66-fractievoorzitter: 'Door de gunstige voorwaarden en de bijbehorende lage rente van de duurzaamheidslening wordt het voor particulieren straks aantrekkelijker om hun huis te verduurzamen. Hiermee stimuleren we Amstelveners om te investeren in hun woningen en tegelijkertijd maken we Amstelveen duurzamer.'

Foto Amstelveen
(Bron D66-Amstelveen - 2018)

Stephanie Schilder raadslid van D66-Amstelveen


In veel andere gemeenten, zoals bijvoorbeeld Amsterdam en Barneveld, hebben de initiatieven voor gemeentelijke duurzaamheidsleningen geleid tot een veel groter aantal ‘duurzame’ aanvragen. In Amstelveen, dat een forse voorraad aan energie onzuinige jaren 1930 woningen heeft, kan het uitrollen van de duurzaamheidslening helpen bij het realiseren van de ambitie om in 2040 fossielonafhankelijk te worden. Stephanie Schilder D66-raadslid, portefeuillehouder Duurzaamheid: 'De bebouwde omgeving is goed voor 40% van het totale energieverbruik. Om de ambities uit ons lokale coalitieakkoord en recent gepresenteerde landelijke klimaatakkoord te kunnen realiseren moeten onze woningen de komende jaren energiezuiniger worden. Duurzaamheidsleningen zijn daarvoor een zeer beproefd middel.'

Ook het college van B en W reageerde positief op het initiatief. In reactie op de motie gaf D66- Floor Gordon (D66) wethouder Duurzaamheid aan dat zij dit verzoek van de raad nog breder gaat trekken. Zij heeft de ambitie om in 2019 te onderzoeken hoe lokale financierings- en stimuleringsinstrumenten het best ingezet kunnen worden ten opzichte van beschikbare landelijke regelingen en instrumenten voor verschillende doelgroepen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.