Bijgewerkt: 5 december 2021

Voorstel college over de samenwerking met Amstelveen en Aalsmeer

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
13-11-2019

Het college van Amstelveen is bereid om mee te werken aan de wens van Aalsmeer om de samenwerking anders in te richten, maar wel onder voorwaarden. Slagvaardigheid en zorgvuldigheid vormen daarbij de rode draad. Dat stelt het college voor aan de gemeenteraad en laat zij in een brief weten aan het college van Aalsmeer.

Wethouders Frank Berkhout (D66) en Herbert Raat (VVD), namens het college: 'We betreuren nog steeds dat de samenwerking in de huidige vorm stopt. Voor ons liggen de prioriteiten nu bij de volgende zaken. De dienstverlening aan inwoners en ondernemers mag er niet onder lijden. Daarbij moet het anders inrichten van de samenwerking zo snel mogelijk gaan, zodat onze medewerkers er zo min mogelijk en zo kort mogelijk last van hebben. En vanzelfsprekend willen wij de kosten beperkt houden. Daarom is het belangrijk dat wij snel weten waar wij aan toe zijn.'

Foto Amstelveen
(Foto Anko Stoffels - 2018)

Het College B en W van Amstelveen op 28 mei 2018. Vlnr.: Rob Ellermeijer VVD wethouder, Bert Winthorst gemeentesecretaris, Frank Berkhout D66 wethouder, Tjapko Poppens burgemeester, Herber Raat VVD wethouder, Floor Gordon D66 wethouder en Marijn van Ballegooien PvdA wethouder


Om vaart in het proces te krijgen en te houden stelt het college een aantal voorwaarden, waar beide gemeenten zich aan moeten verbinden vóór 31 maart 2020, te weten:  • Het geschil met Aalsmeer over onder meer de bijdrage van Aalsmeer aan de kosten van ICT/digitalisering moet opgelost zijn;  

  • Amstelveen wil vooraf overeenstemming met Aalsmeer over toekomstige dienstverlening;

  • Beide colleges moeten het eens zijn over de aanpak, planning en spelregels voor de totstandkoming van de nieuwe samenwerking.


Gezamenlijke aanpak onder voorwaarden. Amstelveen is bereid om de samenwerking anders in te richten en samen met Aalsmeer de volgende stappen te maken, als vóór 31 maart 2020 aan bovenstaande voorwaarden is voldaan. Als dat niet het geval is, zal Amstelveen zich uitsluitend richten op de wens van college en raad van Aalsmeer om uit de samenwerkingsovereenkomst te treden. Dat betekent stopzetting van de dienstverlening aan Aalsmeer en ontvlechting van systemen, dossiers en taken, uiterlijk per 1 januari 2022.

Het voorstel met de voorwaarden voor het anders inrichten van de samenwerking tussen Amstelveen en Aalsmeer staat op de agenda voor de gemeenteraad van 11 december 2019.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.